Utrechts Centrum voor de Kunsten

UCK Academie voor peuters / kleuters

Alle UCK cursisten ontwikkelen hun talent. Maar soms hebben cursisten uitzonderlijke talenten. Speciaal voor hen hebben we de opleidingen aan de UCK Academie. Deze opleidingen zijn toegankelijk als bij een auditie blijkt dat je bijzondere motivatie en talent voor muziek hebt. Wij zullen je dan optimaal begeleiden om je ambities waar te kunnen maken. De opleidingen in de Academie zijn deels samen met het Koninklijk Conservatorium Den Haag ontwikkeld. De Academie is al toegankelijk voor kinderen vanaf 5 jaar.

PI: MUZIEK VOOR KLEUTERS is een tweejarig muziekprogramma voor kleuters van vijf en zes jaar met een duidelijke aanleg voor muziek. Tijdens de lessen leren ze in een groep van maximaal vier kinderen op hun gehoor een instrument spelen. In de grote groepsles wordt gewerkt aan brede muzikale ontwikkeling: zingen, bewegen op muziek, componeren en improviseren.

Blokfluit - PIBO voor kleuters

PI: MUZIEK VOOR KLEUTERS is een tweejarig muziekprogramma voor kleuters van vijf en zes jaar met een duidelijke aanleg voor muziek. Tijdens de lessen leren ze in een groep van maximaal vier kinderen op hun gehoor een instrument spelen. In de grote groepsles wordt gewerkt aan brede muzikale ontwikkeling: zingen, bewegen op muziek, componeren en improviseren.

Kinderen die zijn geboren tussen 1 augustus 2012 en 1 oktober 2013 komen in schooljaar 2018-2019 in aanmerking om deel te nemen aan PI: MUZIEK VOOR KLEUTERS.

PIBO  (Project Inleidend Blokfluit Onderwijs) begint met verkennende spelletjes op de blokfluit. Op speelse wijze leren de kinderen de blokfluit kennen waarbij een beroep wordt gedaan op hun fantasie en creativiteit. In de BMO (Brede Muzikale Ontwikkeling)-les worden eenvoudige liedjes gezongen. Deze liedjes worden op de blokfluit op het gehoor uitgezocht. Al na enkele lessen kan dan het muzikale feest beginnen: samenspel, op een andere toon beginnen, in een ander ritme spelen etc.

Geleidelijk worden de liedjes langer en moeilijker. Ook wordt vanaf het eerste begin een start gemaakt met improvisatie. Samenspel speelt een centrale rol in de PIBO-lessen. De kinderen leren daardoor om goed naar een ander te luisteren. Omdat er in de les veel wordt samengespeeld vinden we het belangrijk dat dit thuis ook gebeurt. Daarom geven we een aantal ouderbegeleidingslessen waarin we de ouders eenvoudige begeleidings- en samenspeelmogelijkheden aanleren. Naast het samenspelen in de blokfluitles zijn er een aantal samenspelmomenten met de andere PI-instrumenten.

Wil je meer weten over de andere PI instrumenten?
Klik op het betreffende instrument voor meer informatie.

PICO - cello I PIPO - piano I PISO - slagwerk | PIVO - viool

Klik hier voor meer algemene informatie over PI: Muziek voor kleuters.


LET OP: inschrijven voor de jaarcursussen PI is alléén mogelijk:
Na één van de oriëntatielessen. In de oriëntatieles wordt gekeken of je kind aan PI zou kunnen deelnemen. Na afloop ontvang je hierover schriftelijk bericht. Hierna kun je je kind inschrijven voor één van de jaarcursussen PI.


PDF - versie

Deel deze cursus:

Blokfluit - PIBO voor kleuters, jaar 1 start 08/09/2018

zaterdag | 10:00 - 12:00 uur | (wekelijks) | 30 lessen | Domplein 4 | basiscursus

€ 1420,00 (geen BTW)

reeds gestart, instromen nog mogelijk

inschrijven
Deze cursus wordt gegeven door:

Wytske de Vries

Blokfluit - PIBO voor kleuters, jaar 2 start 08/09/2018

zaterdag | 13:00 - 15:00 uur | (wekelijks) | 30 lessen | Domplein 4 | basiscursus

€ 1420,00 (geen BTW)

reeds gestart, instromen nog mogelijk

inschrijven
Deze cursus wordt gegeven door:

Wytske de Vries

Cello - PICO voor kleuters

PI: MUZIEK VOOR KLEUTERS is een tweejarig muziekprogramma voor kleuters van vijf en zes jaar met een duidelijke aanleg voor muziek. Tijdens de lessen leren ze in een groep van maximaal vier kinderen op hun gehoor een instrument spelen. In de grote groepsles wordt gewerkt aan brede muzikale ontwikkeling: zingen, bewegen op muziek, componeren en improviseren.

Kinderen die zijn geboren tussen 1 augustus 2012 en 1 oktober 2013 komen in schooljaar 2018-2019 in aanmerking om deel te nemen aan PI: MUZIEK VOOR KLEUTERS.

PICO (Project Inleidend Cello Onderwijs) begint met verkennende spelletjes op de cello. Door middel van bewegingsspelletjes en creatieve opdrachten wordt er gewerkt aan het opbouwen van de basishouding voor het Cellospelen en het vasthouden van de strijkstok. De fysieke kant van het cellospelen is erg belangrijk, er is daarom ook veel aandacht voor een ontspannen manier van zitten en spelen.

In het begin spelen de kinderen de liedjes en versjes uit de BMO-les op de losse snaren, verder in het jaar gaan de kinderen ook de liedjes melodisch uitzoeken op de cello. Dit begint met tweetoonsliedjes en wordt uitgebreid naar liedjes met alle vingers op één snaar.

Vanaf de eerste les wordt er samengespeeld. De kinderen leren goed naar zichzelf en de anderen te luisteren. Ook wordt er regelmatig een grote groepsles gehouden waarbij alle cellisten en violisten samenspelen, dit kan gezien worden als de allereerste voorbereidingen op het spelen in een orkest. Daarnaast wordt er een paar keer per jaar samengespeeld met de andere PI-instrumenten. De kinderen laten in kleine concertjes regelmatig aan elkaar, en aan hun ouders, horen wat ze hebben geleerd.

Er is in de lessen veel ruimte voor de creativiteit van de kinderen. De kinderen verzinnen zelf liedjes en er wordt een start gemaakt met ritmische en melodische improvisatie.

Wil je meer weten over de andere PI instrumenten?
Klik op het betreffende instrument voor meer informatie.

PIBO - blokfluit | PIPO - piano I PISO - slagwerk | PIVO - viool

Klik hier voor meer algemene informatie over PI: Muziek voor kleuters.


LET OP: inschrijven voor de jaarcursussen PI is alléén mogelijk:
Na één van de oriëntatielessen. In de oriëntatieles wordt gekeken of je kind aan PI zou kunnen deelnemen. Na afloop ontvang je hierover schriftelijk bericht. Hierna kun je je kind inschrijven voor één van de jaarcursussen PI.


PDF - versie

Deel deze cursus:

Cello - PICO voor kleuters, jaar 2 start 08/09/2018

zaterdag | 13:00 - 15:00 uur | (wekelijks) | 30 lessen | Domplein 4 | basiscursus

€ 1420,00 (geen BTW)

reeds gestart, instromen nog mogelijk

inschrijven
Deze cursus wordt gegeven door:

Dionne Nijsten

Piano - PIPO voor kleuters

PI: MUZIEK VOOR KLEUTERS is een tweejarig muziekprogramma voor kleuters van vijf en zes jaar met een duidelijke aanleg voor muziek. Tijdens de lessen leren ze in een groep van maximaal vier kinderen op hun gehoor een instrument spelen. In de grote groepsles wordt gewerkt aan brede muzikale ontwikkeling: zingen, bewegen op muziek, componeren en improviseren.


Kinderen die zijn geboren tussen 1 augustus 2012 en 1 oktober 2013 komen in schooljaar 2018-2019 in aanmerking om deel te nemen aan PI: MUZIEK VOOR KLEUTERS.

PIPO (Project Inleidend Piano Onderwijs) begint met verkennende spelletjes op de piano. Door middel van creatieve en fantasierijke opdrachten leren de kinderen de klank van de piano kennen. In de BMO (Brede Muzikale Ontwikkeling)-les worden eenvoudige liedjes gezongen. Deze liedjes worden op de piano op het gehoor uitgezocht. Na het uitzoeken en instuderen begint het muzikale feest: samenspel, op een andere toon beginnen, in een ander ritme spelen, enzovoorts. Geleidelijk worden de liedjes langer en moeilijker.

Omdat er in de les veel wordt samengespeeld vinden we het belangrijk dat dit thuis ook gebeurt. Daarom geven we een aantal ouderbegeleidingslessen waarin we de ouders eenvoudige begeleidings- en samenspeelmogelijkheden aanleren.

In de loop van PIPO 1 leren de kinderen om een eenvoudige begeleiding, met de andere hand, bij het lied te spelen. In iedere les vindt samenspel plaats. De kinderen leren om goed naar de anderen te luisteren. We maken een start met improvisatie. Naast het samenspelen in de pianoles zijn er ook een aantal samenspeelmomenten met de andere PI-instrumenten.

Wil je meer weten over de andere PI instrumenten?
 
Klik op het betreffende instrument voor meer informatie.

PIBO - blokfluit | PICO - cello I PISO- slagwerk | PIVO - viool

Klik hier voor meer algemene informatie over PI: Muziek voor kleuters.


LET OP: inschrijven voor de jaarcursussen PI is alléén mogelijk:
Na één van de oriëntatielessen. In de oriëntatieles wordt gekeken of je kind aan PI zou kunnen deelnemen. Na afloop ontvang je hierover schriftelijk bericht. Hierna kun je je kind inschrijven voor één van de jaarcursussen PI.


PDF - versie

Deel deze cursus:

Piano - PIPO voor kleuters, jaar 2 start 08/09/2018

zaterdag | 13:30 - 15:30 uur | (wekelijks) | 30 lessen | Domplein 4 | basiscursus

€ 1420,00 (geen BTW)

reeds gestart, instromen nog mogelijk

inschrijven
Deze cursus wordt gegeven door:

Ana Belén Martín Bernabeu

Piano - PIPO voor kleuters, jaar 1 start 08/09/2018

zaterdag | 10:00 - 12:00 uur | (wekelijks) | 30 lessen | Domplein 4 | basiscursus

€ 1420,00 (geen BTW)

reeds gestart, instromen nog mogelijk

inschrijven
Deze cursus wordt gegeven door:

Ana Belén Martín Bernabeu

Slagwerk - PISO voor kleuters

PI: MUZIEK VOOR KLEUTERS is een tweejarig muziekprogramma voor kleuters van vijf en zes jaar met een duidelijke aanleg voor muziek. Tijdens de lessen leren ze in een groep van maximaal vier kinderen op hun gehoor een instrument spelen. In de grote groepsles wordt gewerkt aan brede muzikale ontwikkeling: zingen, bewegen op muziek, componeren en improviseren.

Kinderen die zijn geboren tussen 1 augustus 2012 en 1 oktober 2013 komen in schooljaar 2018-2019 in aanmerking om deel te nemen aan PI: MUZIEK VOOR KLEUTERS.

PISO (Project Inleidend Slagwerk Onderwijs) begint met verkennende spelletjes op de djembé en de marimba. Door middel van creatieve en fantasierijke opdrachten leren de kinderen de klank van de instrumenten kennen. In de BMO (Brede Muzikale Ontwikkeling)-les worden eenvoudige liedjes gezongen. Deze liedjes worden op de marimba op het gehoor uitgezocht. Na het uitzoeken en instuderen begint het muzikale feest: samenspel, op een andere toon beginnen, in een ander ritme spelen, enzovoorts. Geleidelijk worden de liedjes langer en moeilijker.

Omdat er in de les veel wordt samengespeeld, vinden we het belangrijk dat dit thuis ook gebeurt. Daarom geven we een aantal lessen aan ouders waarin we hen eenvoudige begeleidings- en samenspeelmogelijkheden aanleren.

In de loop van PISO leren de kinderen om op de djembé en de marimba een eenvoudige begeleiding te spelen bij een liedje. In iedere les vindt samenspel plaats. De kinderen leren om goed naar de anderen te luisteren. We maken een start met improvisatie. Naast het samenspelen in de slagwerkles zijn er ook een aantal samenspeelmomenten met de andere PI-instrumenten.

Wil je meer weten over de andere PI instrumenten?
Klik op het betreffende instrument voor meer informatie.
PICO - cello I PIPO - piano I PIVO - viool

Klik hier voor meer algemene informatie over PI: Muziek voor kleuters.

 

LET OP: inschrijven voor de jaarcursussen PI is alléén mogelijk na een van de oriëntatieles. In de oriëntatieles wordt gekeken of je kind aan PI zou kunnen deelnemen. Hierna kun je je kind inschrijven voor één van de jaarcursussen PI. Schroom niet om een oriëntatieles aan te vragen. Stuur een mail naar pi@uck.nl voor meer informatie en een oriëntatieles.


PDF - versie

Deel deze cursus:

Slagwerk - PISO voor kleuters, jaar 1 start 08/09/2018

zaterdag | 10:00 - 12:00 uur | (wekelijks) | 30 lessen | Domplein 4 | basiscursus

€ 1420,00 (geen BTW)

reeds gestart, instromen nog mogelijk

inschrijven
Deze cursus wordt gegeven door:

Paula Brouwer

Slagwerk - PISO voor kleuters, jaar 2 start 08/09/2018

zaterdag | 13:00 - 15:00 uur | (wekelijks) | 30 lessen | Domplein 4 | basiscursus

€ 1420,00 (geen BTW)

reeds gestart, instromen nog mogelijk

inschrijven
Deze cursus wordt gegeven door:

Paula Brouwer

Viool - PIVO voor kleuters

PI: MUZIEK VOOR KLEUTERS is een tweejarig muziekprogramma voor kleuters van vijf en zes jaar met een duidelijke aanleg voor muziek. Tijdens de lessen leren ze in een groep van maximaal vier kinderen op hun gehoor een instrument spelen. In de grote groepsles wordt gewerkt aan brede muzikale ontwikkeling: zingen, bewegen op muziek, componeren en improviseren. 

Kinderen die zijn geboren tussen 1 augustus 2012 en 1 oktober 2013 komen in schooljaar 2018-2019 in aanmerking om deel te nemen aan PI: MUZIEK VOOR KLEUTERS.

PIVO (Project Inleidend Viool Onderwijs) begint met verkennende spelletjes op de viool. Door middel van bewegingsspelletjes en creatieve opdrachten wordt er gewerkt aan het opbouwen van de basishouding voor het vioolspelen en het vasthouden van de strijkstok. De fysieke kant van het vioolspelen is erg belangrijk, er is daarom veel aandacht voor een ontspannen manier van zitten en spelen.

In het begin spelen de kinderen liedjes en versjes uit de BMO-les op losse snaren, verder in het jaar gaan de kinderen ook de liedjes melodisch uitzoeken op de viool. Dit begint met tweetoonsliedjes en wordt uitgebreid naar liedjes met alle vingers op één snaar.

Vanaf de eerste les wordt er samengespeeld. De kinderen leren goed naar zichzelf en de anderen te luisteren. Ook wordt er regelmatig een grote groepsles gehouden waarbij alle violisten (en cellisten) samenspelen. Daarnaast wordt er een paar keer per jaar samengespeeld met de andere PI-instrumenten. De kinderen laten in kleine concertjes regelmatig aan elkaar, en aan hun ouders, horen wat ze hebben geleerd.

Er is in de lessen veel ruimte voor de creativiteit van de kinderen. De kinderen verzinnen zelf liedjes en er wordt een start gemaakt met ritmische en melodische improvisatie.

Wil je meer weten over de andere PI instrumenten?
Klik op het betreffende instrument voor meer informatie.

PIBO - blokfluit | PICO - cello I PIPO - piano I PISO - slagwerk

Klik hier voor meer algemene informatie over PI: Muziek voor kleuters.

LET OP: inschrijven voor de jaarcursussen PI is alléén mogelijk:
Na één van de oriëntatielessen. In de oriëntatieles wordt gekeken of je kind aan PI zou kunnen deelnemen. Na afloop ontvang je hierover schriftelijk bericht. Hierna kun je je kind inschrijven voor één van de jaarcursussen PI.


PDF - versie

Deel deze cursus:

Viool - PIVO voor kleuters, jaar 1 start 08/09/2018

zaterdag | 10:00 - 12:00 uur | (wekelijks) | 30 lessen | Domplein 4 | basiscursus

€ 1420,00 (geen BTW)

reeds gestart, instromen nog mogelijk

inschrijven
Deze cursus wordt gegeven door:

Marijke Mulder

Viool - PIVO voor kleuters, jaar 2 start 08/09/2018

zaterdag | 13:00 - 15:00 uur | (wekelijks) | 30 lessen | Domplein 4 | basiscursus

€ 1420,00 (geen BTW)

reeds gestart, instromen nog mogelijk

inschrijven
Deze cursus wordt gegeven door:

Marijke Mulder

Belangrijk om te weten

!Applaus

Ben je tussen de 5 en 10 jaar? En wil je beginnen met een instrument? Bij !Applaus ga je naast je muziekles direct samenspelen in een ensemble. Klik hier voor informatie over de lessen.

!Join the band

Ben je tussen de 7 en 10 jaar? En wil je in band spelen én een instrument leren? Dat kan bij !Join the Band. Kijk hier voor meer informatie.

Informatie over scholing

Het UCK biedt een uitgebreid aanbod van scholingslessen muziek aan.

Klik hier voor meer informatie over de verschillende vormen, instrumenten en de muziekdocenten scholing.

 

Voorwaarden lessenkaart

Er zijn een aantal voorwaarden aan de lessenkaart vebonden.

Inschrijven en algemene voorwaarden

Klik hier voor informatie over inschrijven en de algemene voorwaarden.

Huur en aanschaf muziekinstrumenten

Bij een aantal kennismakingscursussen voor kinderen is het mogelijk een instrument bij het UCK te huren. Klik hier voor meer informatie. 

Gaat u een instrument kopen? Kijk hier voor adressen van muziekhandels.

Kortingsregeling en U-pas

Als je een cursus volgt én in een ensemble wil spelen, kun je 10% korting krijgen. Kijk hier voor welke ensembles de kortingsregeling geldt.

Lees meer over de mogelijkheden van de U-pas.

Contactgegevens

Heb je inhoudelijke vragen over UCK Muziek? Neem contact op Ruut te Veldhuis, rvelthuis@uck.nl. Voor praktische of administratieve vragen kun je mailen naar cursusbureau@uck.nl.

Schoolvakanties

Tijdens de volgende schoolvakanties en vrije dagen vinden geen lessen en cursussen plaats van de afdeling muziek:

HERFSTVAKANTIE 2018
zondag 21 oktober 2018 -
zondag 28 oktober 2018

KERSTVAKANTIE 2018
zondag 23 december 2018 -
zondag 6 januari 2019

KROKUSVAKANTIE 2019
zondag 24 februari 2019 -
zondag 3 maart 2019

PASEN 2019

zondag 21 april 2019 -
maandag 22 april 2019

KONINGSDAG 2019
zaterdag 27 april 2019

MEIVAKANTIE 2019

zondag 21 april 2019 -
zondag 5 mei 2019


HEMELVAART 2019
donderdag 30 mei 2019

PINKSTEREN 2019
zondag 9 juni 2019 -
maandag 10 juni 2019

ZOMERVAKANTIE 2019
zondag 21 juli 2019 -
zondag 1 september 2019

Lesrooster muziek

Zie hier het lesrooster per dag samen met de vakanties en de feestdagen.

Gemaakte keuze(s)

  • Doelgroep: Peuters / Kleuters
  • Onderwerp: UCK Academie

Instrument

Thema

Niveau

Vorm

Wijk

Inschrijven nog mogelijk

Heb je vragen?

Balie Domplein
T (030) 233 99 33
E info@uck.nl (algemeen)
cursusbureau@uck.nl (cursussen)
Of maak gebruik van het contactformulier.

Onze locatie

UCK HOOFDLOCATIE
Domplein 4
3512 JC Utrecht
Routebeschrijving

Met de bus (vanaf Centraal Station bus 51, 77, 7 of 74) uitstappen bij bushalte Janskerkhof. Vervolgens 4 minuten lopen naar het Domplein. In de omgeving alleen betaald parkeren, dichtstbijzijnde parkeergarage is Springweg (400 m)

Postbus 65
3500 AB Utrecht
T (030) 233 99 33

Openingstijden
maandag t/m vrijdag: 08.30 - 17.00 uur
informatie, cursussen, administratie

maandag t/m vrijdag: 17.00 - 22.30 uur
informatie, cursussen

zaterdag: 09.00 - 17.30 uur
informatie, cursussen


OVERIGE LESLOCATIES

Deze leslocaties worden door het UCK gehuurd. Het UCK is niet op al deze locaties telefonisch bereikbaar.

Cultuurcampus (in het gebouw van Cultuur19)
Burchtpoort 5
3452 MD Vleuten (Leidsche Rijn / Vleuterweide)
's Ochtends gesloten.
T (030) 233 99 33
Routebeschrijving

Bereikbaar met bus 28 vanaf Utrecht CS, halte Vleuterweide Centrum. In de omgeving gratis parkeren.

UCK Overvecht (in het gebouw van ZIMIHC theater Stefanus)
Braziliëdreef 2 
3563 CK Utrecht
T (06) 28 23 96 14
Routebeschrijving

Het Zand Pauwoogvlinder 20 (Leidsche Rijn)
kindermuziekcursussen / Muziek Op Schoot / akoestische gitaarles

De Spil, Kievitstraat 6 (Vogelenbuurt)
kinderdanscursussen

Händelstraat 51 (Oog in Al)
kindermuziekcursussen

BS De Regenboog / Wevelaan 2 (Tuindorp)
kindermuziekcursussen

Cluster Voorn  Akkrummerraklaan 131 (Leidsche Rijn)
pianoles, vioolles

BS De Boomgaard, Akkrummerraklaan 101 (Leidsche Rijn)
gitaarles

VAKANTIES 2018-2019

Tijdens schoolvakanties (Voortgezet Onderwijs) en vrije dagen vinden geen lessen en cursussen plaats. Bij de verschillende kunstdisciplines zijn uitzonderingen hierop mogelijk.

ZOMERVAKANTIE 2018
zaterdag 14 juli 2018 -
zondag 26 augustus 2018

HERFSTVAKANTIE 2018

zondag 21 oktober 2018 -
zondag 28 oktober 2018

KERSTVAKANTIE 2018
zondag 23 december 2018 -
zondag 6 januari 2019

KROKUSVAKANTIE 2019
zondag 24 februari 2019 -
zondag 3 maart 2019

PASEN 2019

zondag 21 april 2019 -
maandag 22 april 2019

KONINGSDAG 2019
zaterdag 27 april 2019

MEIVAKANTIE 2019

Dans, Musical, Muziek
& Jeugdtheater:

zondag 21 april 2019 -
zondag 5 mei 2019


Digitale Media, Fotografie
& Theater (volw.):

zondag 28 april 2019 -
zondag 5 mei 2019

HEMELVAART 2019
donderdag 30 mei 2019

PINKSTEREN 2019
zondag 9 juni 2019 -
maandag 10 juni 2019

ZOMERVAKANTIE 2019
zondag 21 juli 2019 -
zondag 1 september 2019