Utrechts Centrum voor de Kunsten

UCK Academie voor peuters / kleuters

PI: MUZIEK VOOR KLEUTERS is een tweejarig muziekprogramma voor kleuters van vijf en zes jaar met een duidelijke aanleg voor muziek. Tijdens de lessen leren ze in een groep van maximaal vier kinderen op hun gehoor een instrument spelen. In de grote groepsles wordt gewerkt aan brede muzikale ontwikkeling: zingen, bewegen op muziek, componeren en improviseren.

Inschrijven voor de jaarcursussen PI is alleen mogelijk na deelname aan een oriëntatieles. Tijdens deze les wordt gekeken of je kind aan PI zou kunnen deelnemen. Schrijf daarom eerst in voor een oriëntatieles.

PI oriëntatielessen op 16 september 2017

 

PI: MUZIEK VOOR KLEUTERS is een tweejarig muziekprogramma voor kleuters van vijf en zes jaar met een duidelijke aanleg voor muziek. Tijdens de lessen leren ze in een groep van maximaal vier kinderen op hun gehoor een instrument spelen. In de grote groepsles wordt gewerkt aan brede muzikale ontwikkeling: zingen, bewegen op muziek, componeren en improviseren.

Kinderen die zijn geboren tussen 1 augustus 2011 en 1 oktober 2012 komen in schooljaar 2017-2018 in aanmerking om deel te nemen aan PI: MUZIEK VOOR KLEUTERS. Ieder jaar wordt gestart met een groep van maximaal 28 kinderen. Ook ouders zonder muzikale ervaring zijn van harte uitgenodigd om hun kind aan te melden, zolang het duidelijk is dat het kind speciale belangstelling voor muziek heeft. Van de kinderen wordt verwacht dat ze nog geen instrument spelen.

Alle kinderen die zich nu nog aanmelden worden uitgenodigd om in het UCK deel te nemen aan een extra oriëntatieles op 16 september 2017. Bij de aanmelding geven de ouders aan voor welk instrument zij hun kind opgeven.

Er is nog plek bij de volgende instrumenten: blokfluit, cello, piano en viool.

Tijdens de oriëntatie-ochtend worden de kinderen zorgvuldig geobserveerd. Na overleg maken de docenten de definitieve keuze welke kinderen mee mogen doen aan het basisprogramma.

De belangrijkste criteria voor deze keuze zijn: heel graag muziek willen maken, in de maat kunnen lopen, ritmes na kunnen klappen, liedjes kunnen zingen en een geschikte lichaamsbouw voor en affiniteit met het instrument hebben.

De extra oriëntatieles in 2017 vindt plaats op zaterdag 16 september van 10.00 tot 11.00 uur.

Aanmelden kan tot en met donderdag 14 september 2017. 


Wil je meer weten over de PI instrumenten?
Klik op het betreffende instrument voor meer informatie.

PIBO - blokfluit | PICO - cello I PIPO - piano I PISO - slagwerk | PIVO - viool

Klik hier voor meer informatie over PI: Muziek voor kleuters.


PDF - versie

Deel deze cursus:

PI oriëntatieles 16 september 2017 start 16/09/2017

zaterdag | 09:00 - 10:00 uur | (wekelijks) | 1 les | Domplein 4 | basiscursus

reeds gestart, inschrijven niet meer mogelijk

Deze cursus wordt gegeven door:

Diverse docenten

Blokfluit - PIBO voor kleuters

PI: MUZIEK VOOR KLEUTERS is een tweejarig muziekprogramma voor kleuters van vijf en zes jaar met een duidelijke aanleg voor muziek. Tijdens de lessen leren ze in een groep van maximaal vier kinderen op hun gehoor een instrument spelen. In de grote groepsles wordt gewerkt aan brede muzikale ontwikkeling: zingen, bewegen op muziek, componeren en improviseren.

Kinderen die zijn geboren tussen 1 augustus 2011 en 1 oktober 2012 komen in schooljaar 2017-2018 in aanmerking om deel te nemen aan PI: MUZIEK VOOR KLEUTERS.

PIBO  (Project Inleidend Blokfluit Onderwijs) begint met verkennende spelletjes op de blokfluit. Op speelse wijze leren de kinderen de blokfluit kennen waarbij een beroep wordt gedaan op hun fantasie en creativiteit. In de BMO (Brede Muzikale Ontwikkeling)-les worden eenvoudige liedjes gezongen. Deze liedjes worden op de blokfluit op het gehoor uitgezocht. Al na enkele lessen kan dan het muzikale feest beginnen: samenspel, op een andere toon beginnen, in een ander ritme spelen etc.

Geleidelijk worden de liedjes langer en moeilijker. Ook wordt vanaf het eerste begin een start gemaakt met improvisatie. Samenspel speelt een centrale rol in de PIBO-lessen. De kinderen leren daardoor om goed naar een ander te luisteren. Omdat er in de les veel wordt samengespeeld vinden we het belangrijk dat dit thuis ook gebeurt. Daarom geven we een aantal ouderbegeleidingslessen waarin we de ouders eenvoudige begeleidings- en samenspeelmogelijkheden aanleren. Naast het samenspelen in de blokfluitles zijn er een aantal samenspelmomenten met de andere PI-instrumenten.

Wil je meer weten over de andere PI instrumenten?
Klik op het betreffende instrument voor meer informatie.

PICO - cello I PIPO - piano I PISO - slagwerk | PIVO - viool

Klik hier voor meer algemene informatie over PI: Muziek voor kleuters.

Oriëntatielessen
Houdt jouw kind erg van muziek en heb je het idee dat je kind muzikale aanleg heeft? Meld je kind aan voor een oriëntatieles (duur 1,5 uur). De  oriëntatielessen zijn op zaterdag 24 juni en 1 juli. Je kunt je kind hier inschrijven.

LET OP: inschrijven voor de jaarcursussen PI is alléén mogelijk:
Na één van de oriëntatielessen. In de oriëntatieles wordt gekeken of je kind aan PI zou kunnen deelnemen. Na afloop ontvang je hierover schriftelijk bericht. Hierna kun je je kind inschrijven voor één van de jaarcursussen PI.


PDF - versie

Deel deze cursus:

Blokfluit - PIBO voor kleuters, jaar 1 start 02/09/2017

zaterdag | 10:00 - 12:00 uur | (wekelijks) | 30 lessen | Domplein 4 |

€ 1385,00 (geen BTW)

reeds gestart, instromen nog mogelijk

inschrijven
Deze cursus wordt gegeven door:

Sascha Mommertz

Blokfluit - PIBO voor kleuters, jaar 2 start 02/09/2017

zaterdag | 13:00 - 15:00 uur | (wekelijks) | 30 lessen | Domplein 4 |

€ 1385,00 (geen BTW)

reeds gestart, instromen nog mogelijk

inschrijven
Deze cursus wordt gegeven door:

Wytske de Vries

Cello - PICO voor kleuters

PI: MUZIEK VOOR KLEUTERS is een tweejarig muziekprogramma voor kleuters van vijf en zes jaar met een duidelijke aanleg voor muziek. Tijdens de lessen leren ze in een groep van maximaal vier kinderen op hun gehoor een instrument spelen. In de grote groepsles wordt gewerkt aan brede muzikale ontwikkeling: zingen, bewegen op muziek, componeren en improviseren.

Kinderen die zijn geboren tussen 1 augustus 2011 en 1 oktober 2012 komen in schooljaar 2017-2018 in aanmerking om deel te nemen aan PI: MUZIEK VOOR KLEUTERS.

PICO (Project Inleidend Cello Onderwijs) begint met verkennende spelletjes op de cello. Door middel van bewegingsspelletjes en creatieve opdrachten wordt er gewerkt aan het opbouwen van de basishouding voor het Cellospelen en het vasthouden van de strijkstok. De fysieke kant van het cellospelen is erg belangrijk, er is daarom ook veel aandacht voor een ontspannen manier van zitten en spelen.

In het begin spelen de kinderen de liedjes en versjes uit de BMO-les op de losse snaren, verder in het jaar gaan de kinderen ook de liedjes melodisch uitzoeken op de cello. Dit begint met tweetoonsliedjes en wordt uitgebreid naar liedjes met alle vingers op één snaar.

Vanaf de eerste les wordt er samengespeeld. De kinderen leren goed naar zichzelf en de anderen te luisteren. Ook wordt er regelmatig een grote groepsles gehouden waarbij alle cellisten en violisten samenspelen, dit kan gezien worden als de allereerste voorbereidingen op het spelen in een orkest. Daarnaast wordt er een paar keer per jaar samengespeeld met de andere PI-instrumenten. De kinderen laten in kleine concertjes regelmatig aan elkaar, en aan hun ouders, horen wat ze hebben geleerd.

Er is in de lessen veel ruimte voor de creativiteit van de kinderen. De kinderen verzinnen zelf liedjes en er wordt een start gemaakt met ritmische en melodische improvisatie.

Wil je meer weten over de andere PI instrumenten?
Klik op het betreffende instrument voor meer informatie.

PIBO - blokfluit | PIPO - piano I PISO - slagwerk | PIVO - viool

Klik hier voor meer algemene informatie over PI: Muziek voor kleuters.

Oriëntatielessen
Houdt jouw kind erg van muziek en heb je het idee dat je kind muzikale aanleg heeft? Meld je kind aan voor een oriëntatieles (duur 1,5 uur). De oriëntatielessen zijn op zaterdag 24 juni en 1 juli. Je kunt je kind hier inschrijven.

LET OP: inschrijven voor de jaarcursussen PI is alléén mogelijk:
Na één van de oriëntatielessen. In de oriëntatieles wordt gekeken of je kind aan PI zou kunnen deelnemen. Na afloop ontvang je hierover schriftelijk bericht. Hierna kun je je kind inschrijven voor één van de jaarcursussen PI.


PDF - versie

Deel deze cursus:

Cello - PICO voor kleuters, jaar 1 start 02/09/2017

zaterdag | 10:00 - 12:00 uur | (wekelijks) | 30 lessen | Domplein 4 |

€ 1385,00 (geen BTW)

reeds gestart, instromen nog mogelijk

inschrijven
Deze cursus wordt gegeven door:

Lucienne Lardenoye

Cello - PICO voor kleuters, jaar 2 start 02/09/2017

zaterdag | 13:00 - 15:00 uur | (wekelijks) | 30 lessen | Domplein 4 |

€ 1385,00 (geen BTW)

reeds gestart, instromen nog mogelijk

inschrijven
Deze cursus wordt gegeven door:

Lucienne Lardenoye

Piano - PIPO voor kleuters

PI: MUZIEK VOOR KLEUTERS is een tweejarig muziekprogramma voor kleuters van vijf en zes jaar met een duidelijke aanleg voor muziek. Tijdens de lessen leren ze in een groep van maximaal vier kinderen op hun gehoor een instrument spelen. In de grote groepsles wordt gewerkt aan brede muzikale ontwikkeling: zingen, bewegen op muziek, componeren en improviseren.

Kinderen die zijn geboren tussen 1 augustus 2011 en 1 oktober 2012 komen in schooljaar 2017-2018 in aanmerking om deel te nemen aan PI: MUZIEK VOOR KLEUTERS.

PIPO (Project Inleidend Piano Onderwijs) begint met verkennende spelletjes op de piano. Door middel van creatieve en fantasierijke opdrachten leren de kinderen de klank van de piano kennen. In de BMO (Brede Muzikale Ontwikkeling)-les worden eenvoudige liedjes gezongen. Deze liedjes worden op de piano op het gehoor uitgezocht. Na het uitzoeken en instuderen begint het muzikale feest: samenspel, op een andere toon beginnen, in een ander ritme spelen, enzovoorts. Geleidelijk worden de liedjes langer en moeilijker.

Omdat er in de les veel wordt samengespeeld vinden we het belangrijk dat dit thuis ook gebeurt. Daarom geven we een aantal ouderbegeleidingslessen waarin we de ouders eenvoudige begeleidings- en samenspeelmogelijkheden aanleren.

In de loop van PIPO 1 leren de kinderen om een eenvoudige begeleiding, met de andere hand, bij het lied te spelen. In iedere les vindt samenspel plaats. De kinderen leren om goed naar de anderen te luisteren. We maken een start met improvisatie. Naast het samenspelen in de pianoles zijn er ook een aantal samenspeelmomenten met de andere PI-instrumenten.

Wil je meer weten over de andere PI instrumenten?
 
Klik op het betreffende instrument voor meer informatie.

PIBO - blokfluit | PICO - cello I PISO - slagwerk | PIVO - viool

Klik hier voor meer algemene informatie over PI: Muziek voor kleuters.

Oriëntatielessen
Houdt jouw kind erg van muziek en heb je het idee dat je kind muzikale aanleg heeft? Meld je kind aan voor een oriëntatieles (duur 1,5 uur). De oriëntatielessen zijn op zaterdag 24 juni en 1 juli. Je kunt je kind hier inschrijven.

LET OP: inschrijven voor de jaarcursussen PI is alléén mogelijk:
Na één van de oriëntatielessen. In de oriëntatieles wordt gekeken of je kind aan PI zou kunnen deelnemen. Na afloop ontvang je hierover schriftelijk bericht. Hierna kun je je kind inschrijven voor één van de jaarcursussen PI.


PDF - versie

Deel deze cursus:

Piano - PIPO voor kleuters, jaar 1 start 02/09/2017

zaterdag | 10:00 - 12:00 uur | (wekelijks) | 30 lessen | Domplein 4 |

€ 1385,00 (geen BTW)

reeds gestart, instromen nog mogelijk

inschrijven
Deze cursus wordt gegeven door:

Ana Belén Martín Bernabeu

Piano - PIPO voor kleuters, jaar 2 start 02/09/2017

zaterdag | 13:00 - 15:00 uur | (wekelijks) | 30 lessen | Domplein 4 |

€ 1385,00 (geen BTW)

reeds gestart, instromen nog mogelijk

inschrijven
Deze cursus wordt gegeven door:

Ana Belén Martín Bernabeu

Slagwerk - PISO voor kleuters

Deel deze cursus:

Slagwerk - PISO voor kleuters, jaar 1 start 02/09/2017

zaterdag | 10:00 - 12:00 uur | (wekelijks) | 30 lessen | Domplein 4 |

€ 1385,00 (geen BTW)

reeds gestart, instromen nog mogelijk

inschrijven
Deze cursus wordt gegeven door:

Paula Brouwer

Slagwerk - PISO voor kleuters, jaar 2 start 02/09/2017

zaterdag | 13:00 - 15:00 uur | (wekelijks) | 30 lessen | Domplein 4 |

€ 1385,00 (geen BTW)

reeds gestart, instromen nog mogelijk

inschrijven
Deze cursus wordt gegeven door:

Renske Vinke

Viool - PIVO voor kleuters

PI: MUZIEK VOOR KLEUTERS is een tweejarig muziekprogramma voor kleuters van vijf en zes jaar met een duidelijke aanleg voor muziek. Tijdens de lessen leren ze in een groep van maximaal vier kinderen op hun gehoor een instrument spelen. In de grote groepsles wordt gewerkt aan brede muzikale ontwikkeling: zingen, bewegen op muziek, componeren en improviseren. 

Kinderen die zijn geboren tussen 1 augustus 2011 en 1 oktober 2012 komen in schooljaar 2017-2018 in aanmerking om deel te nemen aan PI: MUZIEK VOOR KLEUTERS.

PIVO (Project Inleidend Viool Onderwijs) begint met verkennende spelletjes op de viool. Door middel van bewegingsspelletjes en creatieve opdrachten wordt er gewerkt aan het opbouwen van de basishouding voor het vioolspelen en het vasthouden van de strijkstok. De fysieke kant van het vioolspelen is erg belangrijk, er is daarom veel aandacht voor een ontspannen manier van zitten en spelen.

In het begin spelen de kinderen liedjes en versjes uit de BMO-les op losse snaren, verder in het jaar gaan de kinderen ook de liedjes melodisch uitzoeken op de viool. Dit begint met tweetoonsliedjes en wordt uitgebreid naar liedjes met alle vingers op één snaar.

Vanaf de eerste les wordt er samengespeeld. De kinderen leren goed naar zichzelf en de anderen te luisteren. Ook wordt er regelmatig een grote groepsles gehouden waarbij alle violisten (en cellisten) samenspelen. Daarnaast wordt er een paar keer per jaar samengespeeld met de andere PI-instrumenten. De kinderen laten in kleine concertjes regelmatig aan elkaar, en aan hun ouders, horen wat ze hebben geleerd.

Er is in de lessen veel ruimte voor de creativiteit van de kinderen. De kinderen verzinnen zelf liedjes en er wordt een start gemaakt met ritmische en melodische improvisatie.

Wil je meer weten over de andere PI instrumenten?
Klik op het betreffende instrument voor meer informatie.

PIBO - blokfluit | PICO - cello I PIPO - piano I PISO - slagwerk

Klik hier voor meer algemene informatie over PI: Muziek voor kleuters.

Oriëntatielessen
Houdt jouw kind erg van muziek en heb je het idee dat je kind muzikale aanleg heeft? Meld je kind aan voor een oriëntatieles (duur 1,5 uur). De  oriëntatielessen zijn op zaterdag 24 juni en 1 juli. Je kunt je kind hier inschrijven.

LET OP: inschrijven voor de jaarcursussen PI is alléén mogelijk:
Na één van de oriëntatielessen. In de oriëntatieles wordt gekeken of je kind aan PI zou kunnen deelnemen. Na afloop ontvang je hierover schriftelijk bericht. Hierna kun je je kind inschrijven voor één van de jaarcursussen PI.


PDF - versie

Deel deze cursus:

Viool - PIVO voor kleuters, jaar 1 start 02/09/2017

zaterdag | 10:00 - 12:00 uur | (wekelijks) | 30 lessen | Domplein 4 |

€ 1385,00 (geen BTW)

reeds gestart, instromen nog mogelijk

inschrijven
Deze cursus wordt gegeven door:

Lucienne Lardenoye

Viool - PIVO voor kleuters, jaar 2 start 02/09/2017

zaterdag | 13:00 - 15:00 uur | (wekelijks) | 30 lessen | Domplein 4 |

€ 1385,00 (geen BTW)

reeds gestart, instromen nog mogelijk

inschrijven
Deze cursus wordt gegeven door:

Geerte de Koe

Belangrijk om te weten

UCK Kick-off weken

De voorjaarscursussen gaan weer bijna van start. Kom vrijblijvend lessen en cursussen proberen tijdens de UCK Kick-off weken van 10 jan t/m 3 feb. Kijk op hier voor meer informatie en het programma.

De muziek afdeling organiseert meerdere momenten om kennis te maken met het diverse aanbod. Kom langs bij PopintrodUCKtion, de Muziekdag of tijdens de open lesweek.

!Applauslessen

!Applaus muziekles is een programma voor het eerste jaar muziekles voor kinderen in de leeftijd van zes tot tien jaar. Klik hier voor informatie over de !Applauslessen.

Informatie over scholing

Het UCK biedt een uitgebreid aanbod van scholingslessen muziek aan.

Klik hier voor meer informatie over de verschillende vormen, instrumenten en de muziekdocenten scholing,

Voorwaarden lessenkaart

Er zijn een aantal voorwaarden aan de lessenkaart vebonden.

Inschrijven en algemene voorwaarden

Klik hier voor informatie over inschrijven en de algemene voorwaarden.

Huur en aanschaf muziekinstrumenten

Bij een aantal kennismakingscursussen voor kinderen is het mogelijk een instrument bij het UCK te huren. Klik hier voor meer informatie. 

Gaat u een instrument kopen? Kijk hier voor adressen van muziekhandels.

Kortingsregeling en U-pas

Als je een cursus volgt én in een ensemble wil spelen, kun je 10% korting krijgen. Kijk hier voor welke ensembles de kortingsregeling geldt.

Lees meer over de mogelijkheden van de U-pas.

Contactgegevens

Heb je inhoudelijke vragen over UCK Muziek? Neem contact op Ruut te Veldhuis, rvelthuis@uck.nl. Voor praktische of administratieve vragen kun je mailen naar cursusbureau@uck.nl.

Schoolvakanties

Tijdens schoolvakanties (voortgezet onderwijs) vinden er geen lessen plaats. Klik hier voor een overzicht van de schoolvakanties.

Gemaakte keuze(s)

  • Doelgroep: Peuters / Kleuters
  • Onderwerp: UCK Academie

Instrument

Thema

Niveau

Vorm

Wijk

Inschrijven nog mogelijk

Heb je vragen?

Balie Domplein
T (030) 233 99 33
E info@uck.nl (algemeen)
cursusbureau@uck.nl (cursussen)
Of maak gebruik van het contactformulier.

Onze locatie

UCK hoofdlocatie
Domplein 4
3512 JC Utrecht
Routebeschrijving

Met de bus (vanaf Centraal Station bus 51, 77, 7 of 74) uitstappen bij bushalte Janskerkhof. Vervolgens 4 minuten lopen naar het Domplein. In de omgeving alleen betaald parkeren, dichtstbijzijnde parkeergarage is Springweg (400 m)

Postbus 65
3500 AB Utrecht
T (030) 233 99 33

Openingstijden
maandag t/m vrijdag: 08.30 - 17.00 uur
informatie, cursussen, administratie

maandag t/m vrijdag: 17.00 - 22.30 uur
informatie, cursussen

zaterdag: 09.00 - 17.30 uur
informatie, cursussen

Overige leslocaties

Deze leslocaties worden door het UCK gehuurd. Het UCK is niet op al deze locaties telefonisch bereikbaar.

Cultuurcampus (in het gebouw van Cultuur19)
Burchtpoort 5
3452 MD Vleuten (Leidsche Rijn / Vleuterweide)
's Ochtends gesloten.
T (030) 233 99 33
Routebeschrijving

Bereikbaar met bus 28 vanaf Utrecht CS, halte Vleuterweide Centrum. In de omgeving gratis parkeren.

UCK Overvecht (in het gebouw van ZIMIHC theater Stefanus)
Braziliëdreef 2 
3563 CK Utrecht
T (06) 28 23 96 14
Routebeschrijving

Het Zand Pauwoogvlinder 20 (Leidsche Rijn)
kindermuziekcursussen / Muziek Op Schoot / akoestische gitaarles

De Spil, Kievitstraat 6 (Vogelenbuurt)
kinderdanscursussen

Händelstraat 51 (Oog in Al)
kindermuziekcursussen

BS De Regenboog / Wevelaan 2 (Tuindorp)
kindermuziekcursussen

Cluster Voorn  Akkrummerraklaan 131 (Leidsche Rijn)
pianoles, vioolles

BS De Boomgaard, Akkrummerraklaan 101 (Leidsche Rijn)
gitaarles

Vakanties 2017/2018

Tijdens schoolvakanties en vrije dagen vinden geen lessen en cursussen plaats. Bij de kunstdisciplines theater, musical en fotografie zijn uitzonderingen hierop mogelijk.

2017
Hemelvaart do 25 mei
Pinksteren zo 4 en ma 5 juni
Zomervakantie vanaf ma 10  juli
Herfstvakantie ma 16 t/m zo 22 oktober
Kerstvakantie ma 25 december t/m zo 7 januari 2018

2018
Krokusvakantie 2018 maandag 26 februari - zondag 4 maart
Pasen 2018 zondag 1 en maandag 2 april
Koningsdag vrijdag 27 april
Meivakantie 2018 maandag 30 april - zondag 6 mei
Hemelvaart 2018 donderdag 10 mei
Pinksteren 2018 zondag 20 en maandag 21 mei
Zomervakantie 2018 maandag 16 juli - zondag 26 augustus
Herfstvakantie 2018 maandag 22 oktober - zondag 28 oktober
Kerstvakantie 2018/2019 maandag 24 december- zondag 6 januari