Utrechts Centrum voor de Kunsten

Kindercursussen voor peuters / kleuters

De Kleine Kunstenaar

Jonge kinderen zijn van nature creatief, onderzoekend en ondernemend. Het is goed om jonge kinderen al vroeg in aanraking te laten komen met kunst. Je ontwikkelt allerlei vaardigheden zoals samenspelen, muzikaliteit, expressie etc. Maar waar ligt precies het talent van jouw zoon of dochter? Waar wordt hij/zij blij van? Bij het UCK hebben we een oriëntatiecursus ontwikkeld waar drie disciplines aan bod komen: muziek, dans en theater.

De allereerste les wordt gegeven door de drie vakdocenten samen. Na de eerste les werken we in blokken van vier weken vanuit één discipline. Die lessen worden verzorgd door een vakdocent (muziek, dans en theater). Er wordt gewerkt vanuit een bepaald uitgangspunt of thema dat als een rode draad door de lessen loopt.

Muziek
Bij de muzieklessen gaan we vooral veel zingen. Daarnaast werken we ook met ritmes en kleine instrumenten en de docent zal zelf verschillende instrumenten bespelen, om zo de kinderen op een speelse manier de instrumenten te laten ontdekken.

Dans
Op een speelse manier en met leuke opdrachten gaan de kinderen dansen en bewegen vanuit muziek, vanuit een verhaal en vanuit de eigen fantasie.

Jeugdtheater
Een andere rol spelen, samen spannende verhalen verzinnen en scènes maken. Als je toneelspeelt kan alles! De docent laat kinderen op spelenderwijs kennismaken met toneelspelen.

Bij de afsluiting van ieder blok zijn ouders welkom om in de les te kijken. Aan het einde van deze oriëntatiecursus kan je zoon of dochter kiezen voor een specifieke discipline en de docenten zullen daar indien gewenst advies over geven.


Stroomschema
Bekijk hier het stroomschema met de kindercursussen van de verschillende disciplines. In dit schema zie je in een oogopslag welke cursussen je kunt volgen als vervolg op De Kleine Kunstenaar.

 


PDF - versie

Deel deze cursus:

De Kleine Kunstenaar (4-5 jr) start 19/01/2018

vrijdag | 15:30 - 16:15 uur | (wekelijks) | 13 lessen | Domplein 4 | basiscursus

€ 90,00 (geen BTW)

vol, inschrijven niet meer mogelijk

Deze cursus wordt gegeven door:

Diverse docenten

De Kleine Kunstenaar (4-5 jr) start 22/09/2017

vrijdag | 15:30 - 16:15 uur | (wekelijks) | 13 lessen | Domplein 4 | basiscursus

€ 90,00 (geen BTW)

reeds gestart, inschrijven niet meer mogelijk

Deze cursus wordt gegeven door:

Diverse docenten

Muziek op schoot - dreumesen (1-1,5 jr)

Beleef samen met je kind het plezier van muziek! Muziek is contact maken, ontdekken en beleven. In deze cursus gaan kinderen samen met (groot)ouders het plezier van muziek ontdekken. De lessen bestaan uit een scala van muziek- en spelactiviteiten, zoals liedjes zingen, spelen, bewegen op muziek en luisteren. De muzikale activiteiten dragen bij aan de muzikale ontwikkeling maar ook aan de taal- en motorische ontwikkeling van het kind. We gebruiken instrumenten en materialen die geschikt zijn voor de leeftijd van het kind. Na iedere les is er iets te drinken en kunnen de ouders nog even napraten, terwijl de kinderen spelen.

Het doel van de Muziek op schootlessen is de kinderen en hun ouders op een speelse manier in aanraking te brengen met muziek. Daarbij krijgen de ouders ideeën aangereikt voor het toepassen van muziek bij de ontwikkeling van het kind en in de dagelijkse praktijk van het opvoeden.

De inhoud van de cursus is aangepast aan de verschillende leeftijdsgroepen. De lessen voor 1 -1,5 jarigen duren 45 minuten en de lessen voor peuters vanaf 1,5 jaar duren 60 minuten.

De cursus start 4 x per jaar: in september, november, februari en april.

LET OP
- B
ij deze cursus geldt dat per ouder/verzorger één kind kan meedoen.
- Wil je je kind opnieuw inschrijven voor een Muziek op Schootcursus? Als huidige (ouder van een) cursist bieden we je voorrang bij plaatsing!

 


PDF - versie

Deel deze cursus:

Muziek op schoot - dreumesen (1-1,5 jr) start 03/02/2018

zaterdag | 09:00 - 09:45 uur | (wekelijks) | 8 lessen | Domplein 4 | basiscursus

€ 75,00 (geen BTW)

reeds gestart, instromen nog mogelijk

inschrijven
Deze cursus wordt gegeven door:

Mariken Hanke van Peursem

Muziek op schoot - dreumesen (1-1,5 jr) start 14/04/2018

zaterdag | 09:45 - 10:30 uur | (wekelijks) | 8 lessen | Cultuurcampus, Burchtpoort 5 | basiscursus

€ 75,00 (geen BTW)

inschrijven
Deze cursus wordt gegeven door:

Caroline Schaap

Muziek op schoot - dreumesen (1-1,5 jr) start 14/04/2018

zaterdag | 09:00 - 09:45 uur | (wekelijks) | 8 lessen | Domplein 4 | basiscursus

€ 75,00 (geen BTW)

inschrijven
Deze cursus wordt gegeven door:

Mariken Hanke van Peursem

Muziek op schoot - peuters (1,5-2,5 jr)

Beleef samen met je kind het plezier van muziek! Muziek is contact maken, ontdekken en beleven. In deze cursus gaan kinderen samen met (groot)ouders het plezier van muziek ontdekken. De lessen bestaan uit een scala van muziek- en spelactiviteiten, zoals liedjes zingen, spelen, bewegen op muziek en luisteren. De muzikale activiteiten dragen bij aan de muzikale ontwikkeling maar ook aan de taal- en motorische ontwikkeling van het kind. We gebruiken instrumenten en materialen die geschikt zijn voor de leeftijd van het kind. Na iedere les is er iets te drinken en kunnen de ouders nog even napraten, terwijl de kinderen spelen.

Het doel van de Muziek op schootlessen is de kinderen en hun ouders op een speelse manier in aanraking te brengen met muziek. Daarbij krijgen de ouders ideeën aangereikt voor het toepassen van muziek bij de ontwikkeling van het kind en in de dagelijkse praktijk van het opvoeden.

De inhoud van de cursus is aangepast aan de verschillende leeftijdsgroepen. De lessen voor peuters vanaf 1,5 jaar duren 60 minuten.

NB: bij deze cursus geldt dat per ouder/verzorger één kind kan meedoen.

De cursus start 4 x per jaar: in september, november, februari en april.

LET OP
Wil je je kind opnieuw inschrijven voor een Muziek op Schootcursus? Als huidige (ouder van een) cursist bieden we je voorrang bij plaatsing!


PDF - versie

Deel deze cursus:

Muziek op schoot - peuters (1,5-2,5 jr) start 31/01/2018

woensdag | 09:30 - 10:30 uur | (wekelijks) | 8 lessen | Cultuurcampus, Burchtpoort 5 | basiscursus

€ 92,00 (geen BTW)

reeds gestart, instromen nog mogelijk

inschrijven
Deze cursus wordt gegeven door:

Caroline Schaap

Muziek op schoot - peuters (1,5-2,5 jr) start 31/01/2018

woensdag | 09:30 - 10:30 uur | (wekelijks) | 8 lessen | Domplein 4 | basiscursus

€ 92,00 (geen BTW)

reeds gestart, instromen nog mogelijk

inschrijven
Deze cursus wordt gegeven door:

Conny de Vries

Muziek op schoot - peuters (1,5-2,5 jr) start 01/02/2018

donderdag | 09:45 - 10:45 uur | (wekelijks) | 8 lessen | T Zand Leidsche Rijn, Pauwoogvlinder 20 | basiscursus

€ 92,00 (geen BTW)

reeds gestart, instromen nog mogelijk

inschrijven
Deze cursus wordt gegeven door:

Mariken Hanke van Peursem

Muziek op schoot - peuters (1,5-2,5 jr) start 03/02/2018

zaterdag | 10:45 - 11:45 uur | (wekelijks) | 8 lessen | Domplein 4 | basiscursus

€ 92,00 (geen BTW)

reeds gestart, instromen nog mogelijk

inschrijven
Deze cursus wordt gegeven door:

Mariken Hanke van Peursem

Muziek op schoot - peuters (1,5-2,5 jr) start 03/02/2018

zaterdag | 09:30 - 10:30 uur | (wekelijks) | 8 lessen | Cultuurcampus, Burchtpoort 5 | basiscursus

€ 92,00 (geen BTW)

reeds gestart, instromen nog mogelijk

inschrijven
Deze cursus wordt gegeven door:

Caroline Schaap

Muziek op schoot - peuters (1,5-2,5 jr) start 03/02/2018

zaterdag | 10:30 - 11:30 uur | (wekelijks) | 8 lessen | Cultuurcampus, Burchtpoort 5 | basiscursus

€ 92,00 (geen BTW)

reeds gestart, instromen nog mogelijk

inschrijven
Deze cursus wordt gegeven door:

Caroline Schaap

Muziek op schoot - peuters (1,5-2,5 jr) start 09/04/2018

maandag | 09:30 - 10:30 uur | (wekelijks) | 8 lessen | Domplein 4 | basiscursus

€ 90,00 (geen BTW)

inschrijven
Deze cursus wordt gegeven door:

Mariken Hanke van Peursem

Muziek op schoot - peuters (1,5-2,5 jr) start 11/04/2018

woensdag | 09:30 - 10:30 uur | (wekelijks) | 8 lessen | Domplein 4 | basiscursus

€ 92,00 (geen BTW)

inschrijven
Deze cursus wordt gegeven door:

Conny de Vries

Muziek op schoot - peuters (1,5-2,5 jr) start 11/04/2018

woensdag | 09:30 - 10:30 uur | (wekelijks) | 8 lessen | Cultuurcampus, Burchtpoort 5 | basiscursus

€ 92,00 (geen BTW)

inschrijven
Deze cursus wordt gegeven door:

Caroline Schaap

Muziek op schoot - peuters (1,5-2,5 jr) start 12/04/2018

donderdag | 09:45 - 10:45 uur | (wekelijks) | 8 lessen | T Zand Leidsche Rijn, Pauwoogvlinder 20 | basiscursus

€ 92,00 (geen BTW)

inschrijven
Deze cursus wordt gegeven door:

Mariken Hanke van Peursem

Muziek op schoot - peuters (1,5-2,5 jr) start 13/04/2018

vrijdag | 09:30 - 10:30 uur | (wekelijks) | 8 lessen | Domplein 4 | basiscursus

€ 92,00 (geen BTW)

inschrijven
Deze cursus wordt gegeven door:

Conny de Vries

Muziek op schoot - peuters (1,5-2,5 jr) start 14/04/2018

zaterdag | 10:45 - 11:45 uur | (wekelijks) | 8 lessen | Domplein 4 | basiscursus

€ 92,00 (geen BTW)

inschrijven
Deze cursus wordt gegeven door:

Mariken Hanke van Peursem

Muziek op schoot - peuters (1,5-2,5 jr) start 14/04/2018

zaterdag | 10:30 - 11:30 uur | (wekelijks) | 8 lessen | Cultuurcampus, Burchtpoort 5 | basiscursus

€ 92,00 (geen BTW)

inschrijven
Deze cursus wordt gegeven door:

Caroline Schaap

Muziek op schoot - peuters (1,5-2,5 jr) start 14/04/2018

zaterdag | 09:45 - 10:45 uur | (wekelijks) | 8 lessen | Domplein 4 | basiscursus

€ 92,00 (geen BTW)

inschrijven
Deze cursus wordt gegeven door:

Mariken Hanke van Peursem

Muziek op schoot - peuters (1,5-2,5 jr) start 03/02/2018

zaterdag | 09:45 - 10:45 uur | (wekelijks) | 8 lessen | Domplein 4 | basiscursus

€ 92,00 (geen BTW)

vol, inschrijven niet meer mogelijk

Deze cursus wordt gegeven door:

Mariken Hanke van Peursem

Muziek op schoot - peuters (1,5-2,5 jr) start 02/02/2018

vrijdag | 09:30 - 10:30 uur | (wekelijks) | 8 lessen | Domplein 4 | basiscursus

€ 92,00 (geen BTW)

vol, inschrijven niet meer mogelijk

Deze cursus wordt gegeven door:

Conny de Vries

Muziek op schoot - peuters (1,5-2,5 jr) start 29/01/2018

maandag | 09:30 - 10:30 uur | (wekelijks) | 8 lessen | Domplein 4 | basiscursus

€ 92,00 (geen BTW)

vol, inschrijven niet meer mogelijk

Deze cursus wordt gegeven door:

Conny de Vries

Muziek op schoot - peuters (2,5-4 jr)

Beleef samen met je kind het plezier van muziek! Muziek is contact maken, ontdekken en beleven. In deze cursus gaan kinderen samen met (groot)ouders het plezier van muziek ontdekken. De lessen bestaan uit een scala van muziek- en spelactiviteiten, zoals liedjes zingen, spelen, bewegen op muziek en luisteren. De muzikale activiteiten dragen bij aan de muzikale ontwikkeling maar ook aan de taal- en motorische ontwikkeling van het kind. We gebruiken instrumenten en materialen die geschikt zijn voor de leeftijd van het kind. Na iedere les is er iets te drinken en kunnen de ouders nog even napraten, terwijl de kinderen spelen.

Het doel van de Muziek op schootlessen is de kinderen en hun ouders op een speelse manier in aanraking te brengen met muziek. Daarbij krijgen de ouders ideeën aangereikt voor het toepassen van muziek bij de ontwikkeling van het kind en in de dagelijkse praktijk van het opvoeden.

De inhoud van de cursus is aangepast aan de verschillende leeftijdsgroepen. De lessen voor peuters vanaf 2,5 jaar duren 60 minuten.

NB: bij deze cursus geldt dat per ouder/verzorger één kind kan meedoen.

De cursus start 4 x per jaar: in september, november, februari en april.

LET OP
Wil je je kind opnieuw inschrijven voor een Muziek op Schootcursus? Als huidige (ouder van een) cursist bieden we je voorrang bij plaatsing!


PDF - versie

Deel deze cursus:

Muziek op schoot - peuters (2,5-4 jr) start 29/01/2018

maandag | 10:30 - 11:30 uur | (wekelijks) | 8 lessen | Domplein 4 | basiscursus

€ 92,00 (geen BTW)

reeds gestart, instromen nog mogelijk

inschrijven
Deze cursus wordt gegeven door:

Conny de Vries

Muziek op schoot - peuters (2,5-4 jr) start 31/01/2018

woensdag | 10:30 - 11:30 uur | (wekelijks) | 8 lessen | Cultuurcampus, Burchtpoort 5 | basiscursus

€ 92,00 (geen BTW)

reeds gestart, instromen nog mogelijk

inschrijven
Deze cursus wordt gegeven door:

Caroline Schaap

Muziek op schoot - peuters (2,5-4 jr) start 31/01/2018

woensdag | 10:30 - 11:30 uur | (wekelijks) | 8 lessen | Domplein 4 | basiscursus

€ 92,00 (geen BTW)

reeds gestart, instromen nog mogelijk

inschrijven
Deze cursus wordt gegeven door:

Conny de Vries

Muziek op schoot - peuters (2,5-4 jr) start 01/02/2018

donderdag | 10:45 - 11:45 uur | (wekelijks) | 8 lessen | T Zand Leidsche Rijn, Pauwoogvlinder 20 | basiscursus

€ 92,00 (geen BTW)

reeds gestart, instromen nog mogelijk

inschrijven
Deze cursus wordt gegeven door:

Mariken Hanke van Peursem

Muziek op schoot - peuters (2,5-4 jr) start 02/02/2018

vrijdag | 10:30 - 11:30 uur | (wekelijks) | 8 lessen | Domplein 4 | basiscursus

€ 92,00 (geen BTW)

reeds gestart, instromen nog mogelijk

inschrijven
Deze cursus wordt gegeven door:

Conny de Vries

Muziek op schoot - peuters (2,5-4 jr) start 03/02/2018

zaterdag | 11:45 - 12:45 uur | (wekelijks) | 8 lessen | Domplein 4 | basiscursus

€ 92,00 (geen BTW)

reeds gestart, instromen nog mogelijk

inschrijven
Deze cursus wordt gegeven door:

Mariken Hanke van Peursem

Muziek op schoot - peuters (2,5-4 jr) start 03/02/2018

zaterdag | 11:30 - 12:30 uur | (wekelijks) | 8 lessen | Cultuurcampus, Burchtpoort 5 | basiscursus

€ 92,00 (geen BTW)

reeds gestart, instromen nog mogelijk

inschrijven
Deze cursus wordt gegeven door:

Caroline Schaap

Muziek op schoot - peuters (2,5-4 jr) start 09/04/2018

maandag | 10:30 - 11:30 uur | (wekelijks) | 8 lessen | Domplein 4 | basiscursus

€ 92,00 (geen BTW)

inschrijven
Deze cursus wordt gegeven door:

Mariken Hanke van Peursem

Muziek op schoot - peuters (2,5-4 jr) start 11/04/2018

woensdag | 10:30 - 11:30 uur | (wekelijks) | 8 lessen | Cultuurcampus, Burchtpoort 5 | basiscursus

€ 92,00 (geen BTW)

inschrijven
Deze cursus wordt gegeven door:

Caroline Schaap

Muziek op schoot - peuters (2,5-4 jr) start 11/04/2018

woensdag | 10:30 - 11:30 uur | (wekelijks) | 8 lessen | Domplein 4 | basiscursus

€ 92,00 (geen BTW)

inschrijven
Deze cursus wordt gegeven door:

Conny de Vries

Muziek op schoot - peuters (2,5-4 jr) start 12/04/2018

donderdag | 10:45 - 11:45 uur | (wekelijks) | 8 lessen | T Zand Leidsche Rijn, Pauwoogvlinder 20 | basiscursus

€ 92,00 (geen BTW)

inschrijven
Deze cursus wordt gegeven door:

Mariken Hanke van Peursem

Muziek op schoot - peuters (2,5-4 jr) start 13/04/2018

vrijdag | 10:30 - 11:30 uur | (wekelijks) | 8 lessen | Domplein 4 | basiscursus

€ 92,00 (geen BTW)

inschrijven
Deze cursus wordt gegeven door:

Conny de Vries

Muziek op schoot - peuters (2,5-4 jr) start 14/04/2018

zaterdag | 11:30 - 12:30 uur | (wekelijks) | 8 lessen | Cultuurcampus, Burchtpoort 5 | basiscursus

€ 92,00 (geen BTW)

inschrijven
Deze cursus wordt gegeven door:

Caroline Schaap

Muziek op schoot - peuters (2,5-4 jr) start 14/04/2018

zaterdag | 11:45 - 12:45 uur | (wekelijks) | 8 lessen | Domplein 4 | basiscursus

€ 92,00 (geen BTW)

inschrijven
Deze cursus wordt gegeven door:

Mariken Hanke van Peursem

Muziekclub Ondiep

Tijdens Muziekclub I maak je op een speelse wijze kennis met muziek. Samen zingen, muzikale en theatrale spelletjes, dansen op muziek en het spelen op (kleine) muziekinstrumenten komen aan bod. ‘Muziek maken met heel je lijf’ staat centraal.

 

In Muziekclub II draait het om samen zingen, solo zingen, liedjes presenteren en het begeleiden van liedjes op instrumenten. Naast het musiceren besteden we ook aandacht aan muziektheorie en werken we toe naar toffe optredens. Nieuw dit jaar is het leren spelen op de ukelele en de optie om kennis te kunnen maken met verschillende ‘grote’ instrumenten als gitaar, piano en viool.

 


PDF - versie

Deel deze cursus:

Muziekclub Ondiep I - Groep 1/2/3 start 25/09/2017

maandag | 14:40 - 15:30 uur | (wekelijks) | 25 lessen | De Speler Ondiep | basiscursus

€ 108,00 (geen BTW)

reeds gestart, instromen nog mogelijk

inschrijven
Deze cursus wordt gegeven door:

Raisa Verboom

Muziekclub Ondiep II - Groep 4/5/6 start 25/09/2017

maandag | 15:30 - 16:20 uur | (wekelijks) | 25 lessen | De Speler Ondiep | basiscursus

€ 108,00 (geen BTW)

reeds gestart, instromen nog mogelijk

inschrijven
Deze cursus wordt gegeven door:

Raisa Verboom

Spelen met muziek (groep 1-2)

Fotografie: Anna van Kooij

In deze cursus wordt een begin gemaakt met de ontwikkeling van een brede muzikale vorming. Uitgangspunt voor de lessen is de belevingswereld van het kind en de thema’s die zich daarin afspelen. In de lessen wordt gewerkt rondom verhaaltjes, seizoenswisselingen enzovoorts. De kinderen gaan zingen, luisteren naar en bewegen op muziek en spelen op kleine instrumenten.

Doel van de cursus is de kinderen op een speelse manier enthousiast te maken voor muziek.


PDF - versie

Deel deze cursus:

Spelen met muziek (groep 1-2) start 05/09/2017

dinsdag | 16:30 - 17:10 uur | (wekelijks) | 18 lessen | Basisschool De Regenboog, Wevelaan 2-4 | basiscursus

€ 114,00 (geen BTW)

reeds gestart, instromen nog mogelijk

inschrijven
Deze cursus wordt gegeven door:

Conny de Vries

Spelen met muziek (groep 1-2) start 06/09/2017

woensdag | 13:10 - 13:45 uur | (wekelijks) | 18 lessen | Domplein 4 | basiscursus

€ 114,00 (geen BTW)

reeds gestart, instromen nog mogelijk

inschrijven
Deze cursus wordt gegeven door:

Mari-anne Hof

Spelen met muziek (groep 1-2) start 07/09/2017

donderdag | 15:30 - 16:10 uur | (wekelijks) | 18 lessen | Domplein 4 | basiscursus

€ 114,00 (geen BTW)

reeds gestart, instromen nog mogelijk

inschrijven
Deze cursus wordt gegeven door:

Mari-anne Hof

Spelen met muziek (groep 1-2) start 09/09/2017

zaterdag | 13:15 - 14:05 uur | (wekelijks) | 18 lessen | Domplein 4 | basiscursus

€ 114,00 (geen BTW)

reeds gestart, instromen nog mogelijk

inschrijven
Deze cursus wordt gegeven door:

Mariken Hanke van Peursem

Spelen met muziek (groep 1-2) start 30/01/2018

dinsdag | 16:30 - 17:10 uur | (wekelijks) | 18 lessen | Basisschool De Regenboog, Wevelaan 2-4 | basiscursus

€ 114,00 (geen BTW)

reeds gestart, instromen nog mogelijk

inschrijven
Deze cursus wordt gegeven door:

Conny de Vries

Spelen met muziek (groep 1-2) start 31/01/2018

woensdag | 14:05 - 14:45 uur | (wekelijks) | 18 lessen | Domplein 4 | basiscursus

€ 114,00 (geen BTW)

reeds gestart, instromen nog mogelijk

inschrijven
Deze cursus wordt gegeven door:

Mari-anne Hof

Spelen met muziek (groep 1-2) start 03/02/2018

zaterdag | 13:15 - 13:55 uur | (wekelijks) | 18 lessen | Domplein 4 | basiscursus

€ 114,00 (geen BTW)

reeds gestart, instromen nog mogelijk

inschrijven
Deze cursus wordt gegeven door:

Mariken Hanke van Peursem

Spelen met muziek (groep 1-2) start 03/02/2018

zaterdag | 09:20 - 10:00 uur | (wekelijks) | 18 lessen | Cultuurcampus, Burchtpoort 5 | basiscursus

€ 114,00 (geen BTW)

reeds gestart, instromen nog mogelijk

inschrijven
Deze cursus wordt gegeven door:

Lori Yiu

Belangrijk om te weten

!Applauslessen

!Applaus muziekles is een programma voor het eerste jaar muziekles voor kinderen in de leeftijd van zes tot tien jaar. Klik hier voor informatie over de !Applauslessen.

Informatie over scholing

Het UCK biedt een uitgebreid aanbod van scholingslessen muziek aan.

Klik hier voor meer informatie over de verschillende vormen, instrumenten en de muziekdocenten scholing,

Voorwaarden lessenkaart

Er zijn een aantal voorwaarden aan de lessenkaart vebonden.

Inschrijven en algemene voorwaarden

Klik hier voor informatie over inschrijven en de algemene voorwaarden.

Huur en aanschaf muziekinstrumenten

Bij een aantal kennismakingscursussen voor kinderen is het mogelijk een instrument bij het UCK te huren. Klik hier voor meer informatie. 

Gaat u een instrument kopen? Kijk hier voor adressen van muziekhandels.

Kortingsregeling en U-pas

Als je een cursus volgt én in een ensemble wil spelen, kun je 10% korting krijgen. Kijk hier voor welke ensembles de kortingsregeling geldt.

Lees meer over de mogelijkheden van de U-pas.

Contactgegevens

Heb je inhoudelijke vragen over UCK Muziek? Neem contact op Ruut te Veldhuis, rvelthuis@uck.nl. Voor praktische of administratieve vragen kun je mailen naar cursusbureau@uck.nl.

Schoolvakanties

Tijdens schoolvakanties (voortgezet onderwijs) vinden er geen lessen plaats. Klik hier voor een overzicht van de schoolvakanties.

Gemaakte keuze(s)

  • Doelgroep: Peuters / Kleuters
  • Onderwerp: Kindercursussen

Instrument

Niveau

Vorm

Wijk

Inschrijven nog mogelijk

Heb je vragen?

Balie Domplein
T (030) 233 99 33
E info@uck.nl (algemeen)
cursusbureau@uck.nl (cursussen)
Of maak gebruik van het contactformulier.

Onze locatie

UCK hoofdlocatie
Domplein 4
3512 JC Utrecht
Routebeschrijving

Met de bus (vanaf Centraal Station bus 51, 77, 7 of 74) uitstappen bij bushalte Janskerkhof. Vervolgens 4 minuten lopen naar het Domplein. In de omgeving alleen betaald parkeren, dichtstbijzijnde parkeergarage is Springweg (400 m)

Postbus 65
3500 AB Utrecht
T (030) 233 99 33

Openingstijden
maandag t/m vrijdag: 08.30 - 17.00 uur
informatie, cursussen, administratie

maandag t/m vrijdag: 17.00 - 22.30 uur
informatie, cursussen

zaterdag: 09.00 - 17.30 uur
informatie, cursussen

Overige leslocaties

Deze leslocaties worden door het UCK gehuurd. Het UCK is niet op al deze locaties telefonisch bereikbaar.

Cultuurcampus (in het gebouw van Cultuur19)
Burchtpoort 5
3452 MD Vleuten (Leidsche Rijn / Vleuterweide)
's Ochtends gesloten.
T (030) 233 99 33
Routebeschrijving

Bereikbaar met bus 28 vanaf Utrecht CS, halte Vleuterweide Centrum. In de omgeving gratis parkeren.

UCK Overvecht (in het gebouw van ZIMIHC theater Stefanus)
Braziliëdreef 2 
3563 CK Utrecht
T (06) 28 23 96 14
Routebeschrijving

Het Zand Pauwoogvlinder 20 (Leidsche Rijn)
kindermuziekcursussen / Muziek Op Schoot / akoestische gitaarles

De Spil, Kievitstraat 6 (Vogelenbuurt)
kinderdanscursussen

Händelstraat 51 (Oog in Al)
kindermuziekcursussen

BS De Regenboog / Wevelaan 2 (Tuindorp)
kindermuziekcursussen

Cluster Voorn  Akkrummerraklaan 131 (Leidsche Rijn)
pianoles, vioolles

BS De Boomgaard, Akkrummerraklaan 101 (Leidsche Rijn)
gitaarles

Vakanties 2017/2018

Tijdens schoolvakanties en vrije dagen vinden geen lessen en cursussen plaats. Bij de kunstdisciplines theater, musical en fotografie zijn uitzonderingen hierop mogelijk.

2017
Hemelvaart do 25 mei
Pinksteren zo 4 en ma 5 juni
Zomervakantie vanaf ma 10  juli
Herfstvakantie ma 16 t/m zo 22 oktober
Kerstvakantie ma 25 december t/m zo 7 januari 2018

2018
Krokusvakantie 2018 maandag 26 februari - zondag 4 maart
Pasen 2018 zondag 1 en maandag 2 april
Koningsdag vrijdag 27 april
Meivakantie 2018 maandag 30 april - zondag 6 mei
Hemelvaart 2018 donderdag 10 mei
Pinksteren 2018 zondag 20 en maandag 21 mei
Zomervakantie 2018 maandag 16 juli - zondag 26 augustus
Herfstvakantie 2018 maandag 22 oktober - zondag 28 oktober
Kerstvakantie 2018/2019 maandag 24 december- zondag 6 januari