Utrechts Centrum voor de Kunsten

Zijn hier winnaars? Aanpak gemeente Utrecht gaat ten koste van mensen

25/06/2019

Het UCK houdt op te bestaan. Dat staat vast. Er komen nieuwe aanbieders voor terug, ook dat staat vast. Wij willen het UCK graag op een nette manier afronden. Daarmee is een faillissement te voorkomen, maar de gemeente Utrecht wil zich hier niet samen met ons voor inzetten. De aanpak die de gemeente nu kiest gaat ten koste van mensen en ten koste van amateurkunst en cultuureducatie. Ten koste van mensen die zich lang, hard en gepassioneerd hebben ingezet voor kunst en creativiteit in Utrecht en ten koste van mensen die hier altijd terecht konden en konden genieten van kunst en creativiteit in Utrecht. Het is 5 voor 12.

Het UCK moet noodgedwongen stoppen ten gevolge van de gemeentelijke besluitvorming. Op basis van de extra beschikking van de gemeente Utrecht vanuit de wens het seizoen af te maken, zal dat op 1 augustus 2019 zijn. Er zijn nieuwe initiatieven genomen en door veel mensen wordt achter de schermen keihard gewerkt om in nieuwe vormen ook weer een mooi aanbod voor het nieuwe seizoen neer te zetten (bij voorkeur ook op het Domplein). Onze liefde voor amateurkunst en cultuureducatie staat voorop!

Ook voor de gemeente, althans dat zegt zij zelf, maar de vraag is wat de beleidswijziging van de gemeente Utrecht nou echt oplevert. Wij maken ons grote zorgen om de consequenties die het heeft als de gemeente haar huidige, overhaaste en onzorgvuldige, aanpak voortzet:

 • Het UCK gaat failliet, waarna een curator het pand mogelijk een tijd lang sluit
 • Het UCK krijgt geen kans en geen steun om de organisatie zorgvuldig af te wikkelen
 • Een deel van de waarde van het UCK gaat verloren
 • Nieuwe aanbieders krijgen te maken met grote risico's rondom huisvesting en financiën
 • Nieuwe aanbieders moeten bestaande waarde opnieuw opbouwen of mogelijk zelfs overkopen
 • Nieuwe aanbieders krijgen te maken met grote juridische risico's
 • Cursisten weten niet zeker of ze volgend jaar nog ergens terecht kunnen en waar ze terecht kunnen
 • Sommige cursisten zullen niet meer terecht kunnen bij hun geliefde docent of cursus
 • Medewerkers verliezen hun opgebouwde rechten en staan zonder vergoeding op straat
 • Een deel van de medewerkers wordt zonder pardon gedwongen om zelfstandige te worden en eigen risico's te gaan dragen
 • Een groot deel van de medewerkers heeft geen toekomstperspectief op vergelijkbaar werk en een vergelijkbaar inkomen
 • Medewerkers, nieuwe aanbieders en cursisten verkeren in onzekerheid die het UCK niet kan wegnemen
 • Een deel van het amateurkunst en cultuureducatie aanbod zal verloren gaan: met hetzelfde geld zal niet hetzelfde aantal mensen meer bereikt kunnen worden
 • De toekomst van kunst en cultuur in Utrecht is onzeker


Het is onvermijdelijk dat het UCK ophoudt te bestaan, ondanks haar kwalitatief goede en erg gewaardeerde aanbod, enorm en groeiend bereik (6000 cursisten) en een succesvolle reorganisatie. Niet alleen een abrupte subsidiestop, maar ook een gemeentelijke transitieperiode die daaraan vooraf ging, met ingrijpende bezuinigingen voor het UCK, hebben een rol in gespeeld in de situatie die nu is ontstaan. De toekomst valt nog te bepalen. Vanuit onze kennis, ervaring en betrokkenheid, doen wij ons uiterste best voor de toekomst van de Utrechtse amateurkunst en cultuureducatie. Initiatiefnemers werken aan een zo goed mogelijk aanbod voor het nieuwe seizoen.

Ondertussen zijn wij als UCK ook strijdbaar. Wij maken ons hard voor een zorgvuldige afwikkeling, rechtvaardigheid voor medewerkers en zoveel mogelijk kansen voor de toekomst voor alle betrokkenen. Het UCK heeft verschillende scenario's voorgelegd om tot een betere afwikkeling en/of overgang te komen, maar de gemeente gaat hier niet op in. Zij ontkent haar eigen aandeel en kijkt weg. Een faillissement is te voorkomen, maar alleen in samenwerking met de gemeente Utrecht. Een nette afwikkeling van het UCK en een goede start van het nieuwe aanbod is beter voor medewerkers, cursisten, scholen, initiatiefnemers van nieuwe programma's, nieuwe huurders en voor de amateurkunsteducatie en het cultuuronderwijs in de stad Utrecht.

Graag maken we je erop attent dat het thema – de afronding van het UCK en de toekomst van amateurkunsteducatie – op 4 juli aanstaande om 20:45 in het Stadhuis (Stadhuisbrug 1) zal worden behandeld in de commissievergadering mens en samenleving van de gemeenteraad. Deze vergadering is openbaar en iedereen die geïnteresseerd is of ons wil steunen in deze situatie is van harte welkom op de publieke tribune. Wij kunnen je steun goed gebruiken.

Wil je reageren of heb je een vraag? Mail die naar info@uck.nl

Heb je vragen?

Balie Domplein
T (030) 233 99 33
E info@uck.nl (algemeen)
cursusbureau@uck.nl (cursussen)
Of maak gebruik van het contactformulier.

Onze locatie

UCK HOOFDLOCATIE
Domplein 4
3512 JC Utrecht
Routebeschrijving

Met de bus (vanaf Centraal Station bus 51, 77, 7 of 74) uitstappen bij bushalte Janskerkhof. Vervolgens 4 minuten lopen naar het Domplein. In de omgeving alleen betaald parkeren, dichtstbijzijnde parkeergarage is Springweg (400 m)

Postbus 65
3500 AB Utrecht
T (030) 233 99 33

Openingstijden
maandag t/m vrijdag: 08.30 - 17.00 uur
informatie, cursussen, administratie

maandag t/m vrijdag: 17.00 - 22.30 uur
informatie, cursussen

zaterdag: 09.00 - 17.30 uur
informatie, cursussen


OVERIGE LESLOCATIES

Deze leslocaties worden door het UCK gehuurd. Het UCK is niet op al deze locaties telefonisch bereikbaar.

Cultuurcampus (in het gebouw van Cultuur19)
Burchtpoort 5
3452 MD Vleuten (Leidsche Rijn / Vleuterweide)
's Ochtends gesloten.
T (030) 233 99 33
Routebeschrijving

Bereikbaar met bus 28 vanaf Utrecht CS, halte Vleuterweide Centrum. In de omgeving gratis parkeren.

UCK Overvecht (in het gebouw van ZIMIHC theater Stefanus)
Braziliëdreef 2 
3563 CK Utrecht
T (06) 28 23 96 14
Routebeschrijving

Het Zand Pauwoogvlinder 20 (Leidsche Rijn)
kindermuziekcursussen / Muziek Op Schoot / akoestische gitaarles

De Spil, Kievitstraat 6 (Vogelenbuurt)
kinderdanscursussen

Händelstraat 51 (Oog in Al)
kindermuziekcursussen

BS De Regenboog / Wevelaan 2 (Tuindorp)
kindermuziekcursussen

Cluster Voorn  Akkrummerraklaan 131 (Leidsche Rijn)
pianoles, vioolles

BS De Boomgaard, Akkrummerraklaan 101 (Leidsche Rijn)
gitaarles

VAKANTIES 2018-2019

Tijdens schoolvakanties (Voortgezet Onderwijs) en vrije dagen vinden geen lessen en cursussen plaats. Bij de verschillende kunstdisciplines zijn uitzonderingen hierop mogelijk.

ZOMERVAKANTIE 2018
zaterdag 14 juli 2018 -
zondag 26 augustus 2018

HERFSTVAKANTIE 2018

zondag 21 oktober 2018 -
zondag 28 oktober 2018

KERSTVAKANTIE 2018
zondag 23 december 2018 -
zondag 6 januari 2019

KROKUSVAKANTIE 2019
zondag 24 februari 2019 -
zondag 3 maart 2019

PASEN 2019

zondag 21 april 2019 -
maandag 22 april 2019

KONINGSDAG 2019
zaterdag 27 april 2019

MEIVAKANTIE 2019

Dans, Musical, Muziek
& Jeugdtheater:

zondag 21 april 2019 -
zondag 5 mei 2019


Digitale Media, Fotografie
& Theater (volw.):

zondag 28 april 2019 -
zondag 5 mei 2019

HEMELVAART 2019
donderdag 30 mei 2019

PINKSTEREN 2019
zondag 9 juni 2019 -
maandag 10 juni 2019

ZOMERVAKANTIE 2019
zondag 21 juli 2019 -
zondag 1 september 2019