Utrechts Centrum voor de Kunsten

Financiering & Subsidieregelingen

Er zijn meerdere mogelijkheden om het cultuuronderwijs op jouw school kunt financieren:

-  Een jaarlijks activiteitenbudget per leerling uit de gemeentelijke regeling Cultuur voor ieder Kind
-  Een subsidiebedrag per school voor Innovatie uit de gemeentelijke regeling Cultuur voor ieder Kind
-  Een subsidiebedrag per leerling ( € 11,87 ) vanuit de Rijkssubsidie voor cultuureducatie
-  Persoonlijk scholingsbudget leerkrachten
-  Bijzondere regelingen, zoals Creatief Vermogen Utrecht en Impuls Muziekonderwijs
Fondsen
-  Ouderbijdragen
-  Crowdfunding


Cultuur voor ieder kind

Alle scholen kunnen een beroep doen op financiële ondersteuning voor hun cultuurplannen middels de subsidieregeling: Cultuur voor ieder kind. Vereiste hiervoor is dat de school een doorlopende leerlijn cultuureducatie ontwikkelt en uitvoert.  Deze subsidie wordt voortaan per kalenderjaar toegekend en bestaat uit een vastgesteld bedrag per leerling. De precieze regeling kun je vinden op de site van de gemeente Utrecht.


Subsidieregeling Impuls Muziekonderwijs

Het ministerie van OCW heeft voor de periode 2015-2020 een bedrag beschikbaar gesteld voor muziekonderwijs op basisscholen. Een belangrijke voorwaarde is dat er wordt samengewerkt met een culturele instelling met muziekexpertise, zoals het UCK. Een andere voorwaarde is dat de school structureel muzieklessen gaat geven en de leerkrachten getraind worden in het geven van muziekonderwijs.

Inmiddels werken we vanuit de Impuls Muziekonderwijs samen met meer dan 28 scholen uit de stad. Hierdoor doen we veel kennis en expertise op en kunnen we kwaliteit en verdieping bieden. Wij gaan voor een stad, waarin muziek op school niet meer weg te denken is.

Wil jouw school ook meer muziek in de klas of deskundigheidsbevordering voor het team? Het Fonds voor Cultuurparticipatie subsidieert scholen tot een maximum van  20.000 euro voor drie schooljaren. Subsidie aanvragen kan tot 29 juni 2018 (zolang het plafond nog niet is bereikt). Wij kunnen jouw school ondersteunen in deze aanvraag.

Meer informatie is te vinden op de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie
Contact: cultuuronderwijs@uck.nl of (030) 233 99 09

De Wereld Draait Door heeft op woensdag 10 februari 2016 een hele uitzending besteed aan het belang van muziekonderwijs, kijk hier.


Cultuureducatie met Kwaliteit

De regeling 'Cultuureducatie met Kwaliteit' wordt in de periode 2017-2020 voortgezet én uitgebreid. In Utrecht zijn vele mooie samenwerkingen tussen scholen en culturele instellingen tot stand gekomen en wordt er gewerkt aan een leerlijn creatief vermogen. Vanaf 2017 is er ruimte voor nieuwe creatief partnerschappen. Ook het UCK kan hierin uw partner zijn.

Voor meer informatie lees hier verder of neem contact op via:
creatiefvermogenutrecht@uck.nl / cultuuronderwijs@uck.nl  of (030)233 99 09


Jeugdcultuurfonds Utrecht

Het Jeugdcultuurfonds ondersteunt kinderen in de basisschoolleeftijd uit gezinnen waar niet genoeg geld is voor cultuurlessen en materialen. Deze regeling geldt ook voor kinderen les willen hebben bij het UCK, op een wijklocatie (bijvoorbeeld op school na schooltijd) of op het Domplein en de Cultuurcampus in Leidsche Rijn. Voor de Utrechtse regeling zie www.jeugdcultuurfonds.nl/utrecht.

Heb je vragen?

Balie Domplein
T (030) 233 99 33
E info@uck.nl (algemeen)
cursusbureau@uck.nl (cursussen)
Of maak gebruik van het contactformulier.

Onze locatie

UCK HOOFDLOCATIE
Domplein 4
3512 JC Utrecht
Routebeschrijving

Met de bus (vanaf Centraal Station bus 51, 77, 7 of 74) uitstappen bij bushalte Janskerkhof. Vervolgens 4 minuten lopen naar het Domplein. In de omgeving alleen betaald parkeren, dichtstbijzijnde parkeergarage is Springweg (400 m)

Postbus 65
3500 AB Utrecht
T (030) 233 99 33

Openingstijden
maandag t/m vrijdag: 08.30 - 17.00 uur
informatie, cursussen, administratie

maandag t/m vrijdag: 17.00 - 22.30 uur
informatie, cursussen

zaterdag: 09.00 - 17.30 uur
informatie, cursussen


OVERIGE LESLOCATIES

Deze leslocaties worden door het UCK gehuurd. Het UCK is niet op al deze locaties telefonisch bereikbaar.

Cultuurcampus (in het gebouw van Cultuur19)
Burchtpoort 5
3452 MD Vleuten (Leidsche Rijn / Vleuterweide)
's Ochtends gesloten.
T (030) 233 99 33
Routebeschrijving

Bereikbaar met bus 28 vanaf Utrecht CS, halte Vleuterweide Centrum. In de omgeving gratis parkeren.

UCK Overvecht (in het gebouw van ZIMIHC theater Stefanus)
Braziliëdreef 2 
3563 CK Utrecht
T (06) 28 23 96 14
Routebeschrijving

Het Zand Pauwoogvlinder 20 (Leidsche Rijn)
kindermuziekcursussen / Muziek Op Schoot / akoestische gitaarles

De Spil, Kievitstraat 6 (Vogelenbuurt)
kinderdanscursussen

Händelstraat 51 (Oog in Al)
kindermuziekcursussen

BS De Regenboog / Wevelaan 2 (Tuindorp)
kindermuziekcursussen

Cluster Voorn  Akkrummerraklaan 131 (Leidsche Rijn)
pianoles, vioolles

BS De Boomgaard, Akkrummerraklaan 101 (Leidsche Rijn)
gitaarles

VAKANTIES 2018-2019

Tijdens schoolvakanties (Voortgezet Onderwijs) en vrije dagen vinden geen lessen en cursussen plaats. Bij de verschillende kunstdisciplines zijn uitzonderingen hierop mogelijk.

ZOMERVAKANTIE 2018
zaterdag 14 juli 2018 -
zondag 26 augustus 2018

HERFSTVAKANTIE 2018

zondag 21 oktober 2018 -
zondag 28 oktober 2018

KERSTVAKANTIE 2018
zondag 23 december 2018 -
zondag 6 januari 2019

KROKUSVAKANTIE 2019
zondag 24 februari 2019 -
zondag 3 maart 2019

PASEN 2019

zondag 21 april 2019 -
maandag 22 april 2019

KONINGSDAG 2019
zaterdag 27 april 2019

MEIVAKANTIE 2019

Dans, Musical, Muziek
& Jeugdtheater:

zondag 21 april 2019 -
zondag 5 mei 2019


Digitale Media, Fotografie
& Theater (volw.):

zondag 28 april 2019 -
zondag 5 mei 2019

HEMELVAART 2019
donderdag 30 mei 2019

PINKSTEREN 2019
zondag 9 juni 2019 -
maandag 10 juni 2019

ZOMERVAKANTIE 2019
zondag 21 juli 2019 -
zondag 1 september 2019