Utrechts Centrum voor de Kunsten

Creatief Vermogen Utrecht

Wat is het ontwikkeltraject Creatief vermogen Utrecht?

Ontwikkeltraject Creatief Vermogen Utrecht (hierna CVU) s een van de vierenvijftig projecten in het kader van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Dit Utrechtse project richt zich op het ontwikkelen van een leerlijn creatief vermogen vanuit creatief partnerschappen, meerjarige samenwerkingen tussen scholen en culturele instellingen. De leerlijn, met bij behorende instrumenten, bouwstenen en competenties wordt vanuit die praktijk ontwikkeld.

Naast de uitvoering en experimenten per school in elk creatief partnerschap vormen de partners met elkaar een lerend netwerk, waarin aan een gezamenlijk begrippenkader gewerkt wordt en onderling kennis gedeeld en ontwikkeld wordt. Op die manier draagt het project bij aan de deskundigheidsbevordering van leerkrachten en educatie medewerkers van culturele instellingen. UCK ondersteunt het traject door het project te coördineren en penvoerder te zijn. HKU brengt kennis in en draagt bij aan het ordenen en formuleren van de bevindingen.

Dit project is tot stand gekomen in 2013, in het kader van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit en wordt gefinancierd door het Fonds voor Cultuurparticipatie, (FCP) en de Gemeente Utrecht.

Wie vormen het netwerk CVU?
Ontwikkeltraject Creatief Vermogen Utrecht is een samenwerkingsverband tussen HKU (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht), het UCK (Utrechts Centrum voor de Kunsten), twaalf culturele instellingen en drieëntwintig basisscholen in Utrecht.

De culturele partners die deelnemen aan het samenwerkingsverband zijn: Kopa, De Dansers, De Vrijstaat, Roodnoot, Centraal Museum, 't Wilde Westen, 't Hoogt, Click F1, Aorta, Het Filiaal, Fotodok, en Muziekroute, waarin UCK, Vredenburg en Rosa Ensemble samenwerken. Deze twaalf culturele partners werken in elf creatief partnerschappen samen met drieëntwintig scholen.

Waaraan werkt ontwikkeltraject Creatief vermogen Utrecht?
De doelstelling om kennis, ervaringen en kwaliteiten uit te wisselen, staat binnen ontwikkeltraject Creatief Vermogen Utrecht steeds voorop: partners worden uitgedaagd hun kwaliteiten en successen inzichtelijk te maken en onderling te delen. Daarnaast heeft ontwikkeltraject Creatief vermogen Utrecht zichzelf ten doel gesteld een open leerlijn te ontwikkelen waarin voor zowel de partners zelf als externe partijen inzichtelijk wordt gemaakt wat creatief vermogen is, waarom aandacht voor creatief vermogen van belang is en hoe omstandigheden kunnen worden gecreëerd waarin een leerling zijn of haar creatief vermogen optimaal tot uiting kan laten komen. De input van deze open leerlijn komt uit de creatief partnerschappen die de basis vormen van Creatief vermogen Utrecht.

 
Wat is Creatief vermogen?
Ontwikkeltraject Creatief vermogen Utrecht kiest voor een opvatting van creativiteit waarin het erom gaat ruimte te laten voor vernieuwende en onverwachte uitkomsten. We zoeken naar de mogelijkheid het begrip te benaderen vanuit een constructief perspectief zodat het inzicht biedt in hoe creativiteit herkend kan worden. Creativiteit uit zich per kind of domein verschillend en het is juist belangrijk de uitkomst niet vooraf te willen vastleggen. Daarom hebben we ervoor gekozen de metafoor van een diamant te gebruiken: creativiteit is een begrip rijk aan stralen en de uiterlijke vertoning is sterk afhankelijk van de omgevingsfactoren.

We zien de volledige diamant als een ideale balans tussen creatief doen, creatief denken, verbeeldingskracht tonen, reflecteren op wat je doet, jezelf aansturen, je creatieve proces doorgronden, samenwerken, omgevingsgerichtheid met accent op kunst en culturele instellingen en ambachtelijkheid tonen. We gaan er vanuit dat het zelden of nooit voorkomt dat een leerling tegelijkertijd alle stralen van de diamant toont, maar we nemen aan dat deze stralen inzicht tonen in waar het creatieve vermogen van de leerling tot uiting kan komen.

Waarom een leerlijn Creatief Vermogen?
Voor het aanleren van dit creatief vermogen is af en toe een les niet voldoende. Er is een structurele verankering van creativiteitsontwikkeling in het gehele onderwijs nodig.

Creatief partnerschappen functioneren daarin als het ware als een plek waar nieuw creatief educatief leermateriaal ontwikkeld en getest kan worden met het oogmerk deze creativiteitsontwikkeling te borgen in een leerlijn in de scholen. Creatief partnerschappen dragen bij aan creatieve vermogens van de leerkrachten en aan onderwijskundige vermogens van de educatief medewerkers van culturele instellingen.

Creatief vermogende leerkrachten zijn essentieel voor het bieden van een leeromgeving waarin creatief vermogen ontwikkeld kan worden. Ontwikkeltraject Creatief vermogen Utrecht biedt  leerkrachten mogelijkheden zich daarin te scholen.

 
De unieke aanpak van ontwikkeltraject Creatief vermogen Utrecht
Ontwikkeltraject Creatief vermogen Utrecht werkt vanuit de praktijk. Vanuit de bestaande creatieve partnerschappen werken we toe naar een open leerlijn creatief vermogen die past bij de cultureel rijke stedelijke omgeving en vergroten we de onderlinge deskundigheid. In dat proces zoeken we actief de wisselwerking tussen input vanuit theorie met de praktijk.

De open leerlijn creatief vermogen die we ontworpen hebben, kenmerkt zich door

haar interdisciplinaire karakter, de aandacht voor zelfsturing van het kind, door de uitgangspunten spelen= leren en maken= denken en de aandacht voor de specifieke input die een kunstenaar en die de leerkracht ieder vanuit zijn / haar eigen merites in het proces van ontwikkelen van je creatief vermogen kan geven.

 

Bouwstenen voor een methodiek
Bij het concept van een open leerlijn, die de leerkracht, vakleerkracht, kunstenaar of educatiemedewerker in staat stelt het creatief vermogen van de leerling te stimuleren, past geen sturende of bepalende methode waarbij de invulling of uitkomst al vaststaat. Het creatief vermogen van de leerling én leerkracht moet tot uiting kunnen komen. Scholen willen op maat hun cultuurleerlijn invullen. We zien het ontwerpen van een leerlijn creatief vermogen als een doorgaande ontdekkingsreis, waarvan we wel een logboek bijhouden. Daarom hebben we gekozen voor een website, waarop de bouwstenen en voorbeelden worden getoond en die kan blijven groeien. Zo is een aantal gebieden is ingevuld of ‘ontdekt’ door een van de creatief partnerschappen van het netwerk, andere invalshoeken gaan zich nog ontwikkelen.

De website richt zich op directeuren, leerkrachten en kunstenaars binnen het netwerk en biedt daarnaast een kijkje in de keuken voor leerkrachten of kunstenaars daarbuiten die aspecten van creatief vermogen in hun eigen praktijk willen uitproberen.

Door gebruik te maken van sterke beelden, zoals de diamant van het creatief vermogen of de parels in de klas, in het partnerschap of in het netwerk om de methodiek van het creatief vermogen in te vatten, streven we ernaar een uitdagende en inspirerende bouwstenen te bieden aan leerkrachten en culturele partners. De open leerlijn vormt een nadere uitwerking van de 21th century skills. 

 

De resultaten van ontwikkeltraject Creatief vermogen Utrecht

  • Elf creatief partnerschappen die projecten en leermateriaal ontwikkelen en uitvoeren in de scholen en zodoende werken aan een doorgaande praktijk van een leerlijn creatief vermogen.  Een aantal  creatief partnerschappen draagt bij aan de deskundigheid van leerkrachten door training en co-teaching.
  • Tiental trainingsbijeenkomsten voor sleutelfiguren van de creatief partnerschappen (interne Cultuur coördinatoren en culturele partners) om gemeenschappelijk begrippenkader te vormen rond creatief vermogen en de leerlijn creatief vermogen.
  • Video verslagen van deze bijeenkomsten met spraakmakende inleiders.
  • Inleidend artikel rond de essenties van een open leerlijn creatief vermogen en achterliggende discussies.
  • Diverse (landelijke) presentaties over het gedachtengoed achter Ontwikkeltraject Creatief vermogen Utrecht en de Diamant van het creatief vermogen
  • Versterking van onderwijskundig inzicht bij culturele partners door deelname aan denktank waarin collectief begrippenkader ontwikkeld wordt.
  • Visiespel ‘Dot, derde boom rechts’  om eigen positie bij het inzetten van cultuuronderwijs te expliciteren voor scholen en culturele partners
  • Ateliers Creatief Vermogen, waarin leerkrachten in een tweetal lessen hands-on kunst-educatieve werkvormen leren gebruiken.
  • Zevental web-essays die een inkijkje geven op de praktijk rond een van de stralen van de diamant (http://www.essays.dezaakp.nl)
  • Website open leerlijn Creatief Vermogen, die inzichten over de methodiek van creatief vermogen ontsluit. (Komt begin november 2016 online)

Wilt u op de hoogte worden gehouden van deze regeling of u aanmelden voor deelname? Dat kan via een bericht naar creatiefvermogenutrecht@uck.nl

Klik hier voor de hele projectomschrijving van Creatief Vermogen Utrecht.

Klik hier voor het essay Creatief Vermogen en de Diamant.

 

Volg Creatief vermogen ook op facebook:

Heb je vragen?

Balie Domplein
T (030) 233 99 33
E info@uck.nl (algemeen)
cursusbureau@uck.nl (cursussen)
Of maak gebruik van het contactformulier.

Onze locatie

UCK hoofdlocatie
Domplein 4
3512 JC Utrecht
Routebeschrijving

Met de bus (vanaf Centraal Station bus 51, 77, 7 of 74) uitstappen bij bushalte Janskerkhof. Vervolgens 4 minuten lopen naar het Domplein. In de omgeving alleen betaald parkeren, dichtstbijzijnde parkeergarage is Springweg (400 m)

Postbus 65
3500 AB Utrecht
T (030) 233 99 33

Openingstijden
maandag t/m vrijdag: 08.30 - 17.00 uur
informatie, cursussen, administratie

maandag t/m vrijdag: 17.00 - 22.30 uur
informatie, cursussen

zaterdag: 09.00 - 17.30 uur
informatie, cursussen

Overige leslocaties

Deze leslocaties worden door het UCK gehuurd. Het UCK is niet op al deze locaties telefonisch bereikbaar.

Cultuurcampus (in het gebouw van Cultuur19)
Burchtpoort 5
3452 MD Vleuten (Leidsche Rijn / Vleuterweide)
's Ochtends gesloten.
T (030) 233 99 33
Routebeschrijving

Bereikbaar met bus 28 vanaf Utrecht CS, halte Vleuterweide Centrum. In de omgeving gratis parkeren.

UCK Overvecht (in het gebouw van ZIMIHC theater Stefanus)
Braziliëdreef 2 
3563 CK Utrecht
T (06) 28 23 96 14
Routebeschrijving

Het Zand Pauwoogvlinder 20 (Leidsche Rijn)
kindermuziekcursussen / Muziek Op Schoot / akoestische gitaarles

De Spil, Kievitstraat 6 (Vogelenbuurt)
kinderdanscursussen

Händelstraat 51 (Oog in Al)
kindermuziekcursussen

BS De Regenboog / Wevelaan 2 (Tuindorp)
kindermuziekcursussen

Cluster Voorn  Akkrummerraklaan 131 (Leidsche Rijn)
pianoles, vioolles

BS De Boomgaard, Akkrummerraklaan 101 (Leidsche Rijn)
gitaarles

Vakanties 2017/2018

Tijdens schoolvakanties en vrije dagen vinden geen lessen en cursussen plaats. Bij de kunstdisciplines theater, musical en fotografie zijn uitzonderingen hierop mogelijk.

2017
Hemelvaart do 25 mei
Pinksteren zo 4 en ma 5 juni
Zomervakantie vanaf ma 10  juli
Herfstvakantie ma 16 t/m zo 22 oktober
Kerstvakantie ma 25 december t/m zo 7 januari 2018

2018
Krokusvakantie 2018 maandag 26 februari - zondag 4 maart
Pasen 2018 zondag 1 en maandag 2 april
Koningsdag vrijdag 27 april
Meivakantie 2018 maandag 30 april - zondag 6 mei
Hemelvaart 2018 donderdag 10 mei
Pinksteren 2018 zondag 20 en maandag 21 mei
Zomervakantie 2018 maandag 16 juli - zondag 26 augustus
Herfstvakantie 2018 maandag 22 oktober - zondag 28 oktober
Kerstvakantie 2018/2019 maandag 24 december- zondag 6 januari